Platelets as Biomarkers for Cardiovascular Disease

Binnen dit project wordt een marktgericht samenwerkingsverband opgezet tussen MKB-bedrijven (2M Engineering, FOCE en CoagScope) en (klinische) expertisecentra (Universiteit Maastricht en Stichting Trombosedienst Maastricht) waarbij een prototype meetinstrument ontwikkeld wordt ter preventie van cardiovasculaire ziekten. Middels experimentele ontwikkeling zal in dit project een point-of-care meetinstrument ontwikkeld worden gebruikmakend van biochemische technieken (labelen van specifieke biomarkers in bloed) in combinatie met hightech fotonica technieken (fluorescentiemeting). De biomarkers worden specifiek ontwikkeld voor de vroegtijdige diagnostiek (preventie) van cardiovasculaire aandoeningen, zoals een hartinfarct en beroerte.

Het betreft hier de ontwikkeling van een prototype van een innovatief medisch-diagnostisch meetinstrument welk potentieel een grote doorbraak kan betekenen in de medische diagnostiek en zal tot toename van de omzet leiden bij de betrokken MKB-ondernemingen. Het project betreft een crossover tussen Life Sciences & Health en High Tech Systemen en Materialen. Daarnaast zal een dynamiek van bedrijvigheid ontstaan van biochemische bedrijven voor andere biomarkers, dienstverlening bloedanalyse en disposables, rondom het meetinstrument dat in dit project wordt ontwikkeld.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B2

Prioriteit

Bevordering innovatievermogen MKB (1B2),

Regio

Projectlocatie

VALKENSWAARD

Startdatum:

01-09-2017

Einddatum:

31-05-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

2M Engineering Limited

Adres:

John F. Kennedylaan 3
VALKENSWAARD,
Nederland

Partner(s):

2M Engineering Limited; Foce Technology International B.V.; Maastricht University - CARIM; CoagScope B.V.; Stichting Trombosedienst Maastricht

Financiering

EU (EFRO)

€ 717.086

Overig:

€ 737.465

Totaal publiek:

€ 737.465

Totaal privaat:

€ 594.266

Totale subsidiabele kosten:

€ 2.048.817

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier