Platelets as Biomarkers for Cardiovascular Disease

Binnen dit project wordt een marktgericht samenwerkingsverband opgezet tussen MKB-bedrijven (2M Engineering, FOCE en CoagScope) en (klinische) expertisecentra (Universiteit Maastricht en Stichting Trombosedienst Maastricht) waarbij een prototype meetinstrument ontwikkeld wordt ter preventie van cardiovasculaire ziekten. Middels experimentele ontwikkeling zal in dit project een point-of-care meetinstrument ontwikkeld worden gebruikmakend van biochemische technieken (labelen van specifieke biomarkers in bloed) in combinatie met hightech fotonica technieken (fluorescentiemeting). De biomarkers worden specifiek ontwikkeld voor de vroegtijdige diagnostiek (preventie) van cardiovasculaire aandoeningen, zoals een hartinfarct en beroerte.

Het betreft hier de ontwikkeling van een prototype van een innovatief medisch-diagnostisch meetinstrument welk potentieel een grote doorbraak kan betekenen in de medische diagnostiek en zal tot toename van de omzet leiden bij de betrokken MKB-ondernemingen. Het project betreft een crossover tussen Life Sciences & Health en High Tech Systemen en Materialen. Daarnaast zal een dynamiek van bedrijvigheid ontstaan van biochemische bedrijven voor andere biomarkers, dienstverlening bloedanalyse en disposables, rondom het meetinstrument dat in dit project wordt ontwikkeld.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VALKENSWAARD
Startdatum:
01-09-2017
Einddatum:
31-05-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
2M Engineering Limited
Adres:
John F. Kennedylaan 3, VALKENSWAARD
VALKENSWAARD
Nederland
Partner(s):
2M Engineering Limited; Foce Technology International B.V.; Maastricht University - CARIM; CoagScope B.V.; Stichting Trombosedienst Maastricht

Financiering

EU (EFRO)
€ 668.804
Overig :
€ 670.083
Totaal publiek:
€ 1.338.887
Totaal privaat:
€ 604.762
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.943.649

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek