PyroCHEM Park

Het PyroCHEM Park project bouwt verder op de resultaten van het reeds afgeronde  Pyrolyse Proeftuin Moerdijk welke de basis, de visie en de uitdagingen aan plastic afval naar krakervoeding heeft weergegeven. Binnen PyroCHEM Park richten de projectpartners zich in het bijzonder op twee hoofdstromen, te weten (1) de technische ontwikkeling en opschaling van de pyrolysetechniek naar een demonstratiefabriek voor een capaciteit van 35 kiloton aan beschikbare plastic afvalstromen, alsmede ook (2) het door opereren en ontwikkelen van de Pyrolyse proeftuin naar een zogenaamd PyroCHEM Park innovatiecluster, met focus en voorzieningen om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de bestaande en nieuwe ondernemers in de volgende fase van ontwikkeling. Middels open-innovatiefaciliteiten zal het Park naast de projectpartners ook Mkb-ondernemingen en andere bedrijven in de regio met andere pyrolysetechnieken ondersteunen in hun klim naar hogere technologieniveaus.

In de media:

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
MOERDIJK
Startdatum:
1-4-2021
Einddatum:
30-4-2023

Begunstigde:

Adres:
Plaza 3
MOERDIJK
Nederland
Partner(s):
Havenbedrijf Moerdijk N.V.; Waste4ME B.V.; Van der Kooy Pijnacker B.V.; Green Chemistry Campus B.V.; Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.; Stichting Avans

Financiering

EU (EFRO)
€ 998.504
Rijk:
€ 491.800
Overig:
€ 350.404
Totaal publiek:
€ 1.840.708
Totaal privaat:
€ 1.035.021
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.875.729

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier