Zeeuwse Slagkracht

Doelstelling van dit project in het kader van de energietransities is om een werkende demonstratie installatie ‘Slagkracht’ te bouwen, dat bestaande technieken en de nieuwe innovaties (bewezen met proof of concept) combineert en daarmee energie opwekt vanuit de vaarweg. Slagkracht is een innovatieve installatie die bewegingsenergie onttrekt uit vaarwater zoals kanalen en havens en 100% duurzame elektrische energie levert aan de naastgelegen industrie. Deze energie wordt met een unieke methode onttrokken: Met een mechanisch systeem dat aan de waterkant zit en door de deining van het water bewogen wordt zodat deze een pomp functie krijgt. Met de opgewekte medium flow wordt een turbine generator aangedreven. Door een schakeling van leidingwerk, terugslag kleppen, over/onder druk ventielen wordt het maximale rendement uit het stromende water gehaald.

Water in vaarwegen is altijd in beweging, dit wordt veroorzaakt door stroming, wind en bewegingen door scheepvaart. Deze vorm van duurzame energie wordt beïnvloed door het weer maar is er niet 100% afhankelijk van. Zo wordt er tijdens een windstille nacht nog steeds energie opgewekt. De te bouwen demonstratie installatie in het kanaal van Terneuzen naar Gent (Nederlands deel) is c.a. 11 meter en bestaat een aantal segmenten De installatie is gekoppeld aan een generator van 100 KW, dit is vergelijkbaar met een industrieel diesel aggregaat.

In Nederland zijn c.a. 4800 Km aan vaarwegen geschikt voor binnenvaart, bij een gebruik van 0,5% (24 Km) van deze vaarwegen door het slagkracht systeem word c.a. 8,7 Peta Joule per jaar aan duurzame energie opgewekt, hiermee wordt 1,4 Miljoen Ton CO2 bespaard. De benodigde investering van c.a. 400M€ heeft een ROI van <5 jaar. In vergelijking met een 400M€ investering in een windmolenpark op het land zal met deze bestaande techniek c.a. 0,4 Miljoen Ton CO2 bespaard worden.

De slagkracht installatie kenmerk zicht door een lage CAPEX en OPEX doordat het systeem geen roterende delen onder het water niveau heeft. Roterende onderdelen zoals turbine bladen, assen en lagers zijn onder het water zeer kostbaar en kwetsbaar. Naast de standaard inverter die nodig is om vanuit de generator bruikbare elektrische energie te maken zijn in het systeem geen elektronica componenten noodzakelijk om energie op te wekken. Deze keuze verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem en verlaagt de kosten en afhankelijkheid van derden. In het voortraject van dit demonstratie project is een uitgebreide studie uitgevoerd met hierin een “proof of concept”, een groot aantal metingen in het kanaal en een uitgebreide simulatie.

Het demonstratie project wordt in fases opgebouwd waarbij installatie onderdelen met de laagste kosten en het hoogste risico als eerst worden getest en worden geoptimaliseerd. De resultaten van de testen zullen worden gebruikt om de volgende proces stap optimaal te ontwerpen. Op deze manier wordt het risico op falen systematisch verkleind waarbij het turbine ontwerp (TRL8) als laatste aanbod komt. Nieuwe Warmte is een onderneming gespecialiseerd in duurzame energie projecten en innovaties, jaren lange internationale ervaring is opgedaan met hydro turbines, bio gas en industriële rest warmte. Met het slagkracht project wilt Nieuwe Warmte groeien van projecten bureau naar duurzame energie leverancier.

In de media:

– Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) d.d. 7 februari 2022: “Remco haalt stroom uit de deining op het kanaal van Gent naar Terneuzen. Met dank aan Brussel

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
SAS VAN GENT
Startdatum:
1-10-2019
Einddatum:
1-10-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
Nieuwe Warmte
Adres:
Markt 4
SAS VAN GENT
Nederland
Partner(s):
Nieuwe Warmte

Financiering

EU
€ 90.850
Rijk:
€ 32.919
Zeeland:
€ 15.471
Totaal publiek:
€ 139.240
Totaal privaat:
€ 170.182
Totale subsidiabele kosten:
€ 309.422

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek