Smart Synergy Helmond

In Helmond werken de parkmanagementorganisatie Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en de gemeente Helmond intensief samen aan verduurzaming en energietransitie op de zes bedrijventerreinen. SBH is sinds 2013 dé gesprekspartner namens ondernemers die gezamenlijk zaken willen oppakken op (o.a.) het gebied van energie, onderhoud, veiligheid, collectieve inkoop, duurzaamheid en milieu.

In overleg met SBH en tijdens bijeenkomsten met ondernemers kwamen uiteenlopende ideeën ter sprake voor het opzetten van gezamenlijke projecten op het gebied van duurzaamheid en energie. Uit deze gesprekken is o.a. het project Zonnig Helmond De Peel voort gekomen met als doel het realiseren van grootschalige duurzame energieopwekking via zonnepanelen op bedrijventerreinen. Dit project bracht ook aan het licht dat er ook een aantal zaken niet helemaal goed zijn verlopen. Het ontbrak onder andere aan duidelijkheid omtrent eigenaarschap, verantwoordelijkheden, communicatie en coördinatie. Veel bedrijven gaven desondanks bij SBH aan dat zij graag door middel van nieuwe projecten samen met andere ondernemers concrete stappen wilden zetten op het gebied van duurzaam en energiebewust ondernemen. De ondernemers benadrukten daarbij dat zij vooral behoeften hadden aan praktische adviezen en concrete ondersteuning.

Op dit moment liggen er vier concrete plannen klaar liggen om uitgevoerd te worden. Voor deze plannen bestaat inmiddels bij de betrokken ondernemers een breed draagvlak. Ook zijn er gerenomeerde bedrijven als Kuijpers Installaties, Engie, Brabant Water en Renewi zeer geïnteresseerd om zelf te gaan investeren om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Wanneer de projecten worden uitgevoerd gaat het om een totale investering van ruim 28 miljoen euro in ondere andere de aanleg van een warmtenetten en een proceswaterfabriek. Ook door de gemeente en SBH is budget gereserveerd om vervolgstappen te zetten.

SBH wil daarom samen met de gemeente de genoemde projecten gaan bundelen onder een één vlag: Smart Synergy Helmond. Synergy staat voor synergy tussen energy, symbiose en sustainability. Maar de S van Synergie staat ook voor samenwerking. Door op een Slimme manier de verbinding te leggen tussen de afzonderlijke projecten en het benutten van dwarsverbanden is veel voordeel te halen. Smart staat ook het voor een slimme vorm van het verbinden van projecten met partners en coalities. Het is de bedoeling dat de bedrijventerreinen in Helmond gaan functioneren als een demonstratieproject voor het uittesten en uitrollen van innovatieve samenwerkingsprojecten op het gebied van duurzame energievoorziening.

Met dit project willen de partners de vier projecten Warmtenet Groot Schooten, Proceswaterfabriek en AWZI BZOB, Industriële symbiose BZOB en InduSym Reststromenmarktplaats en collectieve afvalinzameling uitvoeren. Het doel is een significante energiebesparing c.q. CO2 reductie te realiseren door efficiënt en duurzaam gebruik van (afval)water en het sluiten van waterkringlopen, efficiënt en duurzaam gebruik van (rest)warmte, afvalverwerking en efficiënt en duurzaam gebruik van reststromen. Tevens wil men op basis van deze vier projecten een overdraagbare methodiek uittesten en ontwikkelen om op een gestructureerde en professionele manier een groot draagvlak te creëren bij relevante stakeholders en grote deelname te realiseren vanuit de op de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven voor innovatieve, collectieve, duurzame projecten. De projecten worden intensief en professioneel ondersteund door twee projectmanagers van SBH. De verkregen resultaten in dit project worden actief verspreid naar de 900 bij SBH aangesloten bedrijven en naar vertegenwoordigers van de andere bedrijventerreinen zoals parkmanagers en medewerkers van de afdelingen EZ van de Brabantse gemeenten, de provincie en de BOM etc. Met dit project dragen we bij aan Europese, landelijke, provinciale en lokale doelstellingen om CO2-uitstoot te verminderen.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
HELMOND
Startdatum:
1-6-2020
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Lage Dijk 24
HELMOND
Nederland
Partner(s):
Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Financiering

EU (EFRO)
€ 576.480
Rijk:
€ 247.062
Overig:
€ 854.856
Totaal publiek:
€ 1.678.398
Totaal privaat:
€ 380.457
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.058.855

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier