Proeftuin High Tech Care & Cure

Health Tech Yard (Proeftuin High Tech Care & Cure)

Het opzetten van Health Tech Yard (voorheen proeftuin High Tech Care & Cure) biedt een enorme kans voor de regio. De omgevingsanalyse laat zien dat een dergelijke proeftuin nog niet bestaat, maar er wel grote behoefte bestaat aan deze proeftuin. De uitstekende aansluiting op bestaande initiatieven, zal een synergetisch effect realiseren en zo de regionale innovatiestructuur significant versterken.

Druk op zorg verlagen door samenwerking
Binnen de proeftuin, zullen de projectpartners kennis en ideeën van de regionale betrokken partijen omzetten naar concrete producten die mensen in staat stellen om zelfstandig, in de thuisomgeving een behandeling te ondergaan. Hierdoor zal in de toekomst de druk op klinische behandelingen verlaagd worden. In de proeftuin werken studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en regionale zorg gerelateerde organisaties met elkaar samen ten einde innovatieve producten te ontwikkelen die mensen in staat stelt om zelfstandig in de thuisomgeving een behandeling te kunnen ondergaan en/of minder druk te leggen op zorginstellingen.

Deze producten dragen onder andere bij aan:

  • Langer thuiswonen
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid
  • Diagnostiek

De focus ligt primair op het realiseren van het ecosysteem waarin de projecten tot bloei kunnen komen. Hiervoor zullen studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en zorgverlenende organisaties, fysiek bijeen gebracht worden op één werkplaatslocatie en zal ondersteuning gegeven worden op het gebied van het definiëren van toekomstvisies, marketing, communicatie, financiering, valideren en het vercommercialiseren van de resultaten.

Binnen de proeftuin wordt de cross-over gerealiseerd tussen de topclusters HTSM en Life Science & Health. De projecten geven invulling aan de uitdagingen uit de RIS3 ten aanzien van gezondheid, demografie, welzijn en inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen.

Lees hier in een two-pager de resultaten van High Tech Yard na afronding van het project.

In de media

YouTube/ NOS – Terugblik Koningsdag 2021 presentatie De Emotiefluisteraar d.d.27-04-2021

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-03-2016
Einddatum:
29-02-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Technische Universiteit Eindhoven
Adres:
Groene Loper 5, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Technische Universiteit Eindhoven; High Tech NL; Stichting Kien; Stichting GGzE; Coöperatie Slimmer Leven 2020 U.A.; Brainport Development

Financiering

EU (EFRO)
€ 763.633
Rijk:
€ 254.544
Noord-Brabant:
€ 436.362
Overig :
€ 772.054
Totaal publiek:
€ 2.226.593
Totaal privaat:
€ 771.741
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.998.334

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier