Projectfoto van het OPZuid project JOOST mag het weten

JOOST mag het weten!

Woningcorporaties hebben de komende jaren een grote opgave in de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Een pittige opgave omdat de doelgroep van woningcorporaties niet beschikt over de financiële middelen om hieraan bij te dragen. Daarom zijn corporaties op zoek naar betaalbare innovaties waarmee zij de woonlasten voor huurders binnen de perken houden en het wooncomfort verhogen. State-of-the-art innovaties zijn vaak te duur voor corporaties. Dit terwijl corporaties door hun omvang juist de perfecte startmotor zijn voor de inzet van innovatieve technieken.

Proeftuin
Door de OPZuid subsidie kan woonstichting JOOST innovaties toepassen die normaliter afvallen vanwege financiële of onderhoudstechnische redenen. We creëren een proeftuin zodat onderzocht kan worden welke toegepaste technieken geschikt zijn om breder in te zetten in de sociale woningbouw. Uitgangspunt bij de keuze van de technieken is het comfort, het gemak en lage woonlasten voor de toekomstige bewoners.

JOOST heeft al ervaring met diverse energiebesparende en koolstofarme technologieën, zoals WKO installaties en lucht- en bodemwarmtepompen. Op basis van ervaringen zoekt JOOST naar nieuwe technologieën die nog beter aansluiten bij de wensen van de doelgroep en de total cost of ownership voor JOOST.

Gezien de financiële beperkingen van woningcorporaties is een deel van de innovatie gelegen in het financieel haalbaar maken van de energietransitie door een afgestemde keuze van slimme componenten in het energiesysteem. Met een beperkte subsidie wordt een woningcorporatie in staat gesteld om een innovatief energiesysteem in eerste toepassing te demonstreren en testen. Het project kent dan ook een hoge value for money.

Energiesysteem realiseren
De doelstelling van het project is het testen, demonstreren en eerste toepassing van het beoogde energiesysteem in een appartementencomplex met circa 40 wooneenheden. Het energiesysteem is een nieuwe combinatie van state-of-the-art technieken en benaderingswijzen. Uniek aan het project is de kleinschalige toepassing van de ondergrondse ijsbuffer in combinatie met de individuele warmtepompen. In alle andere toepassingen is een collectieve warmtepomp gekoppeld. De volgende koolstofarme technologieën worden gedemonstreerd in het appartementencomplex:

  • Collectieve ondergrondse ijsbuffer en zon-luchtcollectoren;
  • Individuele warmtepompen;
  • Geautomatiseerde geoptimaliseerde aansturing;
  • PV-panelen gecombineerd met een sedum dak;
  • Balansventilatie met warmteterugwinning;
  • Energiebesparende installaties in het gebouw.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BOXTEL
Startdatum:
1-10-2019
Einddatum:
30-6-2023

Begunstigde:

Begunstigde:
Woonstichting JOOST
Adres:
Brederodeweg 23
BOXTEL
Nederland
Partner(s):
Woonstichting JOOST

Financiering

EU (EFRO)
€ 141.969
Noord-Brabant:
€ 138.516
Totaal publiek:
€ 280.485
Totaal privaat:
€ 642.956
Totale subsidiabele kosten:
€ 923.441

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier