Afbeelding bij REACT-EU project AgroBots

AgroBots

Door slim(mer) te werken kan een teler zijn werk vergemakkelijken, automatiseren, optimaliseren en opwaarderen. Robotisering verlaagt de arbeidsintensiviteit van de teelt en slim datamanagement draagt bij aan reductie in gebruik van water, meststoffen, gewasbescherming en energie. In dit project ontwikkelen technologie-aanbieders en eindgebruikers in de agrofood samen negen concrete oplossingen voor de open teelten. Hierin wordt gebruik gemaakt van robotica en kunstmatige intelligentie. Deze projecten dienen als voorbeeld en inspiratie voor de hele sector en worden daarom gedeeld via bijeenkomsten en een online platform. Op dit platform kunnen partijen elkaar makkelijk vinden en samenwerkingen aangaan.

Krachtenbundeling door samenwerking
Om snel en effectief stappen te kunnen zetten, hebben verschillende bedrijven, sterke landelijke en regionale netwerkorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten gebundeld om binnen het project AgroBots samen te werken aan de volgende punten:

  • De agrosector in Nederland versterken en verduurzamen middels het versneld op de markt brengen van robotica- en datatoepassingen;
  • Het versnellen van innovatie in de agrosector;
  • De acceptatie van nieuwe technologieën vergroten;
  • Het verbinden van de agrosector en de hightechsector middels het opzetten van een  community en versterking van het ecosysteem;
  • Ondersteuning van mkb-bedrijven in de agro- en hightechsector (o.a. via inspiratiesessies).

Het gezamenlijke netwerk van deze partijen bevat een groot deel van de Zuid-Nederlandse ondernemingen in de agro- en hightechsector. Onder de naam AgroBots werken eindgebruikers in de agrofood samen met hightechbedrijven aan slimme en gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders. Hierbij zoeken de projectpartners ook nadrukkelijk naar samenwerking met andere initiatieven binnen de agrofoodsector. Op deze manier levert het project een steeds grotere maatschappelijke én economische bijdrage aan de (nationale) agro- en hightechsector.

AgroBots-innovaties hard nodig
Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. De sector staat echter behoorlijk onder druk. Door de groeiende wereldbevolking zijn er steeds meer monden te voeden. Daarnaast stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit en herkomst van ons voedsel, waarbij de beschikbare landbouwgrond schaarser en schaarser wordt. De regelgeving rondom voedselproductie wordt verder aangescherpt en er zijn steeds meer eisen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarbij kampt de sector met een groot tekort aan arbeidskrachten. Actualiteiten over dit project zijn te volgen via de LinkedIn pagina van AgroBots.

Projectpartners
Holland Robotics (High Tech NL), Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), REWIN, FME, ZLTO, Aris, Avular, BioTrio de Nieuwe Weg, Brom Mechatronica, CJ Huiberts & Zn, Demcon, van Eijck, Loonbedrijf Verschuur & Oomen, Loop Robots, Odd.Bot, Technolution, Tective Robotics, Trabotyx, TU Eindhoven, Landgoed Velhorst en VOF van der Spek, ondersteund door Berenschot.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
1-7-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
High Tech Campus 68
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Vereniging High Tech NL

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.777.281
Rijk:
€ 873.408
Totaal publiek:
€ 2.650.689
Totaal privaat:
€ 1.685.467
Totale subsidiabele kosten:
€ 4.336.156

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek