Smart systems

Smart Systems

Internationale marktstudies geven aan: de wereld raakt verbonden. In 2020 zullen zo’n 25 miljard apparaten met elkaar in verbinding staan. De mogelijkheden die deze verbondenheid biedt, zijn eindeloos. Nieuwe markten worden gecreëerd, die gezamenlijk een bijzonder groot potentieel bieden, zowel in toepassingen als de daaruit volgende economische groei.

Zuid-Nederland kan hierin haar kansen pakken en heeft met een aantal belangrijke spelers (Center for Wireless Technology, TU/e, PINS) en een breed spectrum aan MKB-bedrijven een vooraanstaande positie als het gaat om de ontwikkeling van smart systems en alle technologische componenten die daarin thuishoren. Niet voor niets zijn belangrijke uitvindingen, zoals Bluetooth van Nederlandse makelij. Het is belangrijk om deze ontwikkeling te organiseren, zodat marktkansen daadwerkelijk benut kunnen worden. Juist de samenwerking binnen het ecosysteem zal de concurrentiepositie van de individuele bedrijven versterken. Waar de waarde van een sensorcomponent groot is, is de potentie van ditzelfde sensorcomponent veel groter wanneer deze wordt geïntegreerd in een smart system. Een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van dit project.

Hoewel draadloze communicatie en sensortechnologie, die de basis vormen voor het internet of things, toepassingen kennen in een variëteit aan applicatiesectoren, zal het ecosysteem Smart Systems zich in eerste instantie richten op een tweetal van deze applicatiesectoren. Zo is er focus aan te brengen in de kennisontwikkeling en innovatie. Ontwikkelde technologieën kunnen vervolgens ook worden toegepast in andere toepassingsgebieden. Er is gekozen voor een crossover met de nationale topsectoren Life Sciences & Health en Maintenance & Industrie. Deze sectoren zijn belangrijk voor de economische positie van de regio Zuid-Nederland.

Door de breed aanwezige expertise in deze sectoren in de regio, zijn er diverse kansen en mogelijkheden voor effectieve samenwerking tussen de technologiesector HTSM en de applicatiesectoren. De Smart Systems organisatie vertrouwt hierbij op een integrale aanpak, waarbij alle relevante partijen worden betrokken. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties zoals DSP Valley zal de businessontwikkeling worden geborgd. Met en door steeds meer bedrijven. Het Smart Systems ecosysteem vormt zo een unieke hotspot in Zuid-Nederland, waar door middel van samenwerking de grootste opbrengst wordt gegenereerd: economisch, maatschappelijk en sociaal.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B1

Prioriteit

Versterking regionale innovatiekracht (1B1),

Regio

Noord-Brabant

Projectlocatie

Eindhoven

Startdatum:

01-09-2016

Einddatum:

30-11-2019

Begunstigde:

Begunstigde:

Stichting DSP Valley

Adres:

High Tech Campus 69, EINDHOVEN
Nederland

Partner(s):

Stichting DSP Valley; Genexis B.V.; VTEC Lasers & Sensors Limited; VinciTech BV; Stichting Health Valley Netherlands; Philips Electronics Nederland; Smartec BV; Wireless Value Beheer BV; Universiteit Maastricht; Semiconductors Ideas to the Market (ItoM) B.V.; Info.nl

Financiering

EU (EFRO)

€ 965.635

Noord-Brabant:

€ 413.844

Overig:

€ 478.042

Totaal publiek:

€ 478.042

Totaal privaat:

€ 1.315.281

Totale subsidiabele kosten:

€ 2.758.958

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier