Ontwikkeling high-tech productieproces voor complexe bladmeststoffen

In de akkerbouw en tuinbouw wordt, voor goede gewasopbrengsten, gebruik gemaakt van meststoffen. Het overgrote deel van de meststoffen wordt toegediend via de bodem, zogenaamde bodemmeststoffen. Naast bodemmeststoffen worden steeds vaker efficiënte bladmeststoffen toegepast door telers.

Huidige bladmeststoffen hebben een aantal nadelen. Chemisch gecomplexeerde bladmeststoffen veroorzaken bladschade door verbranding, en zijn slecht afbreekbaar. Ook zijn ze slechts in beperkte pH range stabiel, waardoor ze beperkt toepasbaar zijn. Soil-Tech produceert organisch gecomplexeerde bladmeststoffen, en ziet de markt hiervoor jaarlijks met meer dan 20% stijgen. Ze bevatten verscheidene organische componenten die ervoor zorgen dat de producten zachter zijn voor de plant (minder schade) en daarnaast de plant extra versterken of stimuleren. De receptuur en het productieproces voor enkele van deze producten zijn zeer complex. Er worden tot wel 30 verschillende ingrediënten gebruikt. De vraag naar deze meststoffen groeit, maar vanwege de complexiteit is opschalen niet eenvoudig. Daarnaast is de controleerbaarheid van de processen op dit moment niet optimaal. Beter gecontroleerde en geoptimaliseerde processen moeten leiden tot:

  1. Hogere mate van reproduceerbaarheid van de productsamenstelling en kwaliteit;
  2. Homogenere, beter gemengde producten (hogere productkwaliteit);
  3. Hogere mate van complexering nutriënten (gecomplexeerde nutriënten komen beter beschikbaar voor de plant en geven minder kans op bladschade);
  4. Gebruiksvriendelijker product (minder uitzakking als gevolg van bovenstaande verbeteringen).

Hierom wil Soil-Tech daarom een universeel inzetbare, high-tech productie installatie ontwikkelen voor haar organisch gecomplexeerde bladmeststoffen, met optimale menging en geautomatiseerde aanvoer van zeer uiteenlopende ingrediënten en uiteenlopende processen. Ook zal een reinigingssysteem worden ontwikkeld om de installatie geschikt te maken voor de productie van verschillende recepturen. In combinatie met de productie installatie worden ook de recepturen doorontwikkeld en geëvalueerd.

Soil-Tech verwacht middels dit project het marktaandeel sterk te kunnen verhogen, doordat de organisch gecomplexeerde producten aan functionaliteit niet meer onderdoen voor de chemisch gecomplexeerde varianten, terwijl de nadelen hiervan wel worden voorkomen. De installatie zal ervoor zorgen dat het bedrijf klaar is voor opschaling naar grote volumes, terwijl snel inspelen op de marktvraag nog steeds mogelijk blijft. Hierdoor kan het bedrijf een grote voorsprong nemen op concurrenten.

Het project betreft een cross-over tussen de topsectoren Agrifood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Biobased en draagt bij aan drie in de RIS3 geselecteerde maatschappelijke thema’s: ‘Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and bio-economy’, ‘Cimate action, resource efficiency’ en ‘Inclusive, innovative, safe societies’.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BIEZENMORTEL

Begunstigde:

Begunstigde:
Soil-Tech Solutions BV
Adres:
Biezenmortelsestraat 57, BIEZENMORTEL
BIEZENMORTEL
Nederland
Partner(s):
Soil-Tech Solutions BV

Financiering

EU (EFRO)
€ 156.099
Totaal publiek:
€ 156.099
Totaal privaat:
€ 468.296
Totale subsidiabele kosten:
€ 624.395

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek