Mierenzuur: Slimme oplossing voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving

Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen wordt er volop gezocht naar nieuwe en schone energievormen om huizen mee te verwarmen en van elektriciteit te voorzien. Het aandeel dat waterstof (verkregen uit hernieuwbare energie) hierin heeft, kan niet worden onderschat. Waterstof (solarfuel) is schoon, CO2 neutraal en stoot, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, geen NOx uit. Maar tegelijkertijd kent waterstof veel nadelen; het is zeer explosief en moet onder hoge druk worden opgeslagen omdat het anders een lage energiedichtheid heeft. Dit project kan deze nadelen laten verdwijnen.

De brede sociale en maatschappelijke impact van dit innovatieve project is dat eindgebruikers (burgers) een nieuwe energiebron gaan accepteren en gebruiken. Dit proces verloopt met het toevoegen van een slimme tussenschakel (mierenzuur) veel sneller en effectiever dan een directe overstap naar waterstof.
Dit project kan dan ook worden gezien als doorbraaktechnologie om te komen tot waterstof als basisenergievoorziening voor de gebouwde omgeving. Hiermee levert het project een aanzienlijke bijdrage aan de OPZuid doelstellingen van een koolstofarme economie

Waterstof uit mierenzuur
DENS ontwikkelde een innovatieve generator waarmee op veilige wijze waterstof uit mierenzuur kan worden gewonnen. In de aanwezige brandstofcellen wordt waterstof omgezet in elektriciteit en water. Door mierenzuur als slimme schakel toe te voegen, zijn de nadelen van waterstof niet meer van toepassing.

Hydrozine-aggregaat
In dit project wordt de innovatieve generator van DENS onderdeel van een zelfstandig werkend aggregaat dat elektriciteit opwekt. Hiervoor is een betrouwbare aanvoer van mierenzuur noodzakelijk. Het hydrozine-aggregaat en de bijbehorende supply chain van mierenzuur wordt binnen dit project gevalideerd en getest.

Living lab
Dit project is een Living lab en geeft toonaangevende bedrijven (aannemers, afnemers, eindgebruikers, suppliers, ontwikkelaars, gemeenten en provincie) de mogelijkheid om kennis te maken en proeven te doen met hydrozine-aggregaten. De eindgebruikers (burgers) worden via het Living lab direct betrokken en kunnen kennis tot zich nemen. Dit is van belang om de technologie in een later stadium snel uit te kunnen rollen in de gebouwde omgeving.

Tijdens de duur van dit project alleen al wordt de uitstoot van ca. 210 ton CO2 voorkomen en wordt er circa 468 MW aan hernieuwbare energie opgewekt. Dit getal verveelvoudigt zodra het aggregaat breed wordt uitgerold in de gebouwde omgeving.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
HELMOND
Startdatum:
6-4-2020
Einddatum:
31-12-2022

Begunstigde:

Adres:
Automotive Campus 30
HELMOND
Nederland
Partner(s):
DENS Power B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 535.881
Rijk:
€ 263.942
Totaal publiek:
€ 799.823
Totaal privaat:
€ 1.664.312
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.464.135

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek