Projectfoto Streetplug Invisibly Present

Streetplug: Invisibly Present

Een groot deel van de elektrische voertuigen is voor het laden afhankelijk van laadpunten die in de publieke ruimte staan. Volgens de huidige prognoses zijn er in 2030 in Nederland 1,8 miljoen laadpunten nodig, waarvan 30% in de publieke ruimte zal staan. Ten opzichte van het huidige aantal laadpunten is dit een vertienvoudiging.

In woonwijken, met name in de binnenstad, is de druk op de openbare ruimte groot. De visuele kwaliteit van de publieke ruimte mag door het gewenste aantal laadpunten niet aangetast worden. Zeker niet in het geval de publieke ruimte van historische waarde is. Dat zet het draagvlak voor de plaatsing van meer laadinfrastructuur onder druk. Overheden worstelen hiermee en werken hiervoor aan plaatsingsleidraden en inrichtingskaders. Het niet kunnen realiseren van de gewenste groei van het aantal laadpunten is een rem op de adoptie van elektrisch rijden, waardoor de ambitie van 2030 onder druk komt te staan. Een vraag van de Gemeente Venlo, voortkomend uit het hiervoor beschreven spanningsveld, is de motivatie voor StreetPlug geweest om een oplossing te ontwikkelen om de elektrische rijders blijvend te kunnen voorzien in de laadbehoefte in de publieke ruimte en de ruimtelijke kwaliteit in de stad daarbij zo veel mogelijk te waarborgen. Deze marktvraag heeft geresulteerd in een innovatieve niet-zichtbare, ondergrondse laadvoorziening.

Het overall doel van dit OPZuid project is om de adoptie van elektrisch rijden te vergroten. Met het afbouwen van de belastingvoordelen voor elektrisch rijden, wordt de adoptie vooral bepaald door niet financiële zaken, waaronder de beschikbaarheid van of bekendheid met laadinfrastructuur. Gemeentes hebben hun verantwoordelijkheid in het realiseren van deze laadinfrastructuur, maar moeten ook obstakels in de publieke ruimte voorkomen en de visuele kwaliteit hiervan bewaken. Ook zullen laadpunten in de toekomst steeds meer intelligentie vragen om bijvoorbeeld capaciteitsproblemen te voorkomen, om de beschikbaarheid te vergroten, om de stroomkosten dynamisch en flexibel te verrekenen, of om laadgedrag te voorspellen.

Het project richt zich op de slimme uitrol van de StreetPlug door met een aantal demonstratieprojecten de kennis over de voordelen van een slim, ondergronds laadpunt te vergroten en een aantal innovatieve features toe te voegen, zodat dit als een serieus alternatief voor bovengrondse laadpalen of laadstations wordt beoordeeld. Het project bereidt een grootschalige uitrol van ondergrondse laadpunten voor.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
THOLEN
Startdatum:
1-10-2019
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
StreetPlug BV
Adres:
Energieweg 29
THOLEN
Nederland
Partner(s):
StreetPlug BV

Financiering

EU
€ 249.500
Zeeland:
€ 63.000
Totaal publiek:
€ 312.500
Totaal privaat:
€ 333.800
Totale subsidiabele kosten:
€ 646.300

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek