Limburg Herstelt en Versnelt

LIOF (Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering) ervaart in haar brede en intensieve contacten met het Limburgse bedrijfsleven dat als gevolg van de coronacrisis een groot aantal Mkb’ers hun innovatie- of internationaliseringsplannen afschalen en/of uitstellen. Er is nu een aanpak nodig waarbij naar de lange termijn wordt gekeken om naast herstel na de coronacrisis juist ook het innovatievermogen en de internationalisering van het brede Limburgse MKB te versterken: Limburg Herstelt en Versnelt.

Hulp voor de Limburgse MKB
Het project Limburg Herstelt en Versnelt heeft ten doel om Limburgse Mkb’ers uit de coronacrisis te leiden en versterkt te positioneren voor een competitieve en internationale toekomst. Dit door innovaties aan te jagen en ondersteunen voor het brede Limburgse MKB, dat zich kwalificeert binnen de kaders van REACT-EU; innovatief en een bijdrage leverend aan de vergroening of digitalisering van de Limburgse economische structuur.

Doelstellingen
Het project bestaat uit drie inhoudelijke doelen. De drie doelstellingen zijn:

  • Trade: Limburgse Mkb’ers stimuleren tot en ondersteunen bij de export van hun innovatieve producten en diensten naar internationale afzetmarkten, met een nadruk op producten en diensten met een impact op vergroening of digitalisering.
  • Limburg Toekomstbestendig: Limburgse Mkb’ers ondersteunen bij het initiëren, ontwikkelen en realiseren van innovatieve producten en diensten, met economische potentie én een impact op de maatschappelijke opgaven, in het bijzonder de vergroenings-, gezondheids- en/of digitaliseringstransitie. Ter verdere ondersteuning zal worden toegeleid naar voorliggende Europese, nationale en provinciale financieringsinstrumenten en kan het project-eigen financieringsinstrument InnovatieProject worden ingezet.
  • LimburgToerisme: ondersteunen van Limburgse Mkb’ers actief in de sector toerisme & recreatie bij het initiëren, ontwikkelen en realiseren van vernieuwende producten, diensten en concepten, met een impact op vergroening of digitalisering. Ter verdere ondersteuning zal worden toegeleid naar voorliggende Europese, nationale en provinciale financieringsinstrumenten.

InnovatieProject
Limburg Herstelt en Versnelt draagt direct bij aan de (ontwikkeling van) innovatieprojecten, business cases en internationaliseringsplannen op individueel niveau bij 455 Mkb’ers die de doelgroep zijn van het project. De activiteiten van dit project hebben als gemeenschappelijk doel om de ontwikkeling van innovaties te ondersteunen, met de nadruk op technologische innovaties gelinkt aan de transitiethema’s. Ondernemers kunnen kennis op doen over nieuwe technologieën, bijvoorbeeld door middel van klein- en grootschalige events, meerdaagse masterclasses en individuele gesprekken met business developers, en hun internationalisering versterken door deelname aan bijvoorbeeld buitenlandse handelsmissies. Daarnaast wordt de eigen (technologische) ontwikkeling van 56 MKB’ers financieel gesteund middels het project-eigen financieringsinstrument InnovatieProject.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Limburg
Projectlocatie
MAASTRICHT
Startdatum:
29-3-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Wim Duisenbergplantsoen 27
MAASTRICHT
Nederland
Partner(s):
LIOF

Financiering

EU (EFRO)
€ 5.998.450
Overig:
€ 5.200.000
Totaal publiek:
€ 11.198.450
Totale subsidiabele kosten:
€ 11.198.450

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier