Living Lab “De Duurzame Bouwplaats”

Er wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving om de gestelde klimaatdoelen te halen. Het verduurzamen van de bouwplaats zelf is echter een ondergeschoven kindje. Onterecht, want binnen 20 jaar ligt naar verwachting 80% van de bouwplaatsen in de bebouwde kom. Daarnaast nemen mobiele bouwwerktuigen 8% CO2, 19% NOx en 18% fijnstof van de totale verkeersuitstoot voor hun rekening. Dergelijke luchtverontreiniging leidt tot het vroegtijdig overlijden van 11.000 burgers en 1 miljard per jaar aan maatschappelijke kosten. Bovendien heeft de Raad van State vorig jaar de PAS afgewezen. Dit leidde tot het aanhouden van 18.000 bouwvergunningen, met grote gevolgen voor de bouwsector:
• De bouw van 28.000 woningen kon niet doorgaan;
• De sector leidt naar schatting 14 miljard euro omzetverlies;
• 70.000 banen (13% van totaal) zullen verdwijnen.
De overheid beoogt vanaf 2026 het verduurzamen van bouwplaatsen af te dwingen als de sector het niet zelf oppakt. Daarmee is de urgentie voor het verduurzamen van de bouwplaats groter dan ooit.

Doel van het project
Dit project heeft tot doel: het realiseren van het Living Lab Duurzame Bouwplaats. Binnen dit Living Lab werken de projectpartners, in samenwerking met eindgebruikers, aan de technische innovaties en procesinnovaties die de bouwplaats verduurzamen, alsmede de slimme uitrol naar de bouwsector. Daarnaast draagt het project bij aan de ontwikkeling van de marktvraag en werkt het aan een combinatie van vooruitstrevende innovatieve technische oplossingen.

Consortium
Het consortium bestaat uit een unieke samenwerking tussen bouwbedrijf Weightless Living en ontwikkelpartners Spierings Mobile Cranes, SPIKE Technologies, verhuurbedrijf Hoogwerkt en kennisinstelling TU Eindhoven. Daarmee heeft het consortium alle capaciteiten aan boord om het project succesvol te realiseren en breed uit te rollen. Daarnaast wordt het consortium ondersteund door niet gesubsidieerde partners BTIC, De Groene Koers en Stichting Brainport Smart District ten behoeve van de realisatie en brede uitrol naar de bouwsector.

Het project kent een uitstekende kwantitatieve en kwalitatieve business case. Het project voorkomt in de toekomst veel maatschappelijke kosten. Daarnaast creëert het vanwege de samenwerking grote toegevoegde waarde voor de verschillende projectpartners en bouwplaats gerelateerde stakeholders. Een duurzame voertuigenvloot heeft een financiële terugverdientijd van 5-7 jaar en moet op termijn leiden tot een reductie van 612.550 ton CO2 uitstoot per jaar. Door slim de samenwerking op te zoeken, borgt het consortium het Living Lab voor de komende 10 jaar. Hierdoor kent het project ook een uitstekende bijdrage aan de duurzame ontwikkeling.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
NIJMEGEN
Startdatum:
1-10-2020
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Kaapstander 284
NIJMEGEN
Nederland
Partner(s):
Weightless Living; Spierings Mobile Cranes; SPIKE technologies; Technische Universiteit Eindhoven; Happyquipment Operations BV

Financiering

EU (EFRO)
€ 992.244
Rijk:
€ 425.249
Overig :
€ 308.888
Totaal publiek:
€ 1.726.381
Totaal privaat:
€ 1.817.485
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.543.866

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek