Pharmability

Het Pharmability project is een arbeidsmarktproject gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod naar personeel met validatie- en kwalificatie kennis en vaardigheden in het topcluster Life Sciences & Health (LS&H). De belangrijkste middelen die ingezet worden om dit doel te bereiken zijn intensieve beroepsscholing en het opzetten van een expertisecentrum om een kennisnetwerk te maken van HBO/WO personeel in dit vakgebied, dat vooral mensen die in MKB bedrijven in de LS&H industrie werken nodig hebben. De eerste contacten met life sciences & health bedrijven over Pharmability zijn gelegd en de reacties zijn zeer positief.

De LS&H industrie wordt gekenmerkt door complexe en veeleisende wet- en regelgeving op kwaliteitsgebied (GxP, verzamelnaam voor o.a. GMP, GDP, GLP, GCP) en is op dat vlak zeer kennisintensief. Compliance is cruciaal voor succes en dit vertaalt zich ook in eisen aan personeel. Er is sterke behoefte aan mensen die de GxP wet- en regelgeving kennen en correct kunnen toepassen en over de juiste compliance mentaliteit beschikken. Binnen de GxP wet- en regelgeving is validatie en kwalificatie een belangrijk onderwerp dat alleen in deze industrie speelt. Het wetenschappelijk en gedocumenteerd bewijzen dat processen, en apparatuur consistent en met de juiste kwaliteit product kunnen produceren is belangrijk om innovaties te kunnen realiseren en goedgekeurd te krijgen, en daarmee belangrijk voor het benutten van het innovatiepotentieel van de sector. Het vereist technisch personeel van HBO/WO niveau vanwege het complexe en kennisintensieve karakter.

Er is grote terughoudendheid bij LS&H bedrijven om personeel aan te nemen dat uit andere industrieën komt en niet de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken in de strikt gereguleerde omgeving van de LS&H industrie. Reguliere HBO/WO opleidingen leveren ook geen mensen af die voldoen aan die vraag. Voor het speciale vakgebied validatie en kwalificatie is helemaal geen reguliere opleiding die daar op voorbereidt. Nascholingsaanbod dat goed voorbereidt op deze functies bestaat momenteel ook niet in Nederland. Mede daardoor is er een structureel en groeiend tekort aan gekwalificeerde medewerkers voor deze functies en is er de laatste jaren een structurele onbalans ontstaan tussen vraag en aanbod. Vacatures in die disciplines worden slechts uiterst moeizaam ingevuld, in heel Nederland maar zelfs daarbuiten. De schaarste werkt de groei en kwaliteit van de sector tegen en zet potentieel een rem op de aantrekkelijkheid van de regio Zuid -Nederland als vestigingsplaats voor LS&H bedrijven. Voor het MKB is het extra lastig om de gevraagde specialisten aan zich te binden.

Pharmability is het eerste initiatief dat de oorzaken van het tekort structureel gaat aanpakken. Beter scholingsaanbod is daar een belangrijk middel in. Het Pharmability programma richt zich qua scholing op mensen met een bachelor of master opleiding in de life sciences, werktuigbouwkunde en aanverwante disciplines, met ambitie om in de LS&H sector werkzaam te zijn. Dit kunnen pas afgestudeerden zijn, maar ook mensen die al (enkele) jaren werkzaam zijn. De opleiding beoogt deze mensen klaar te maken voor het opzetten, uitvoeren en/of beoordelen van validatie- en kwalificatietrajecten. Dit vereist een behoorlijk intensieve beroepsgerichte opleiding. De studiebelasting is ongeveer 300 uur. Deelnemers krijgen achtergrondkennis van de LS&H industrie, uitgebreide en diepgaande kennis van wet- en regelgeving en validatie en kwalificatie. Daarnaast zullen zijn in veel praktische opdrachten de werkzaamheden in diverse stadia van een validatie- en kwalificatietraject oefenen. Ten slotte is er aandacht voor additionele vaardigheden die voor de functie nodig zijn, zoals projectmanagement en soft skills.

Aansluitend aan de opleiding kunnen deelnemers die een baan zoeken door PharmSupport voor een periode van 10 tot 15 maanden geplaatst worden als junior validatie/kwalificatie engineer of junior quality officer bij een life sciences bedrijf in de regio Zuid-Nederland. Gedurende deze periode wordt de kandidaat gecoacht door een ervaren professional uit het bedrijf en een vaste contactpersoon van PharmSupport. Na afsluiting van dit training-on-the-job traject gaat de kandidaat in dienst bij het betreffende bedrijf of komt hij/zij beschikbaar op de arbeidsmarkt.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B3
Prioriteit
Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt (1B3)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
OSS
Startdatum:
01-06-2018
Einddatum:
30-12-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
PharmSupport
Adres:
Kloosterstraat 9, OSS
OSS
Nederland
Partner(s):
PharmSupport

Financiering

EU (EFRO)
€ 158.255
Noord-Brabant:
€ 67.823
Totaal publiek:
€ 226.078
Totaal privaat:
€ 308.652
Totale subsidiabele kosten:
€ 534.730

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek