Afbeelding van het OPZuid project SAMEN (SmArt Maintenance Enabled busiNess)

Smart Maintenance Enabled Business [SAMEN]

SAMEN (SmArt Maintenance Enabled busiNess)

Snel opkomende technologische innovaties – zoals het IoT, kunstmatige intelligentie, wearables, robotica en 3D-printing – zijn de spil van de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken die de wereldwijde productie fundamenteel zullen veranderen. In verschillende (Europese) R&D-projecten worden deze innovaties ontwikkeld en gevalideerd. De nadruk hiervan ligt echter vaak op de toepassing van technische aspecten van dergelijke innovaties. Het opschalen en breder toepassen blijkt vervolgens vaak op veel weerstand en drempels te stuiten. Dat nu juist hetgeen waar we in dit Fieldlab mee aan de slag gaan.

Om het bedrijfseconomische voordeel van deze innovaties voor zowel ‘asset owners’, ‘asset providers’ als ‘service providers’ volledig te kunnen verzilveren, is namelijk meer nodig dan alleen baanbrekende technieken. Vanuit ketensamenwerking zal gewerkt moeten worden aan nieuwe organisatie- en verdienmodellen, andere processen en communicatievormen, nieuwe vormen van aansturing & leiderschap en een andere invulling van HR-vraagstukken. Succesvolle implementatie van Smart Maintenance vereist daarom een aanzienlijke inhaalslag op het terrein van Sociale Innovatie.

Om hier invulling aan te geven hebben een 15-tal partijen vanuit de procesindustrie en de discrete maakindustrie de handen ineengeslagen. Zij hebben binnen dit project samen met een aantal kennisinstellingen een viertal communities of practice opgezet (WP1) van waaruit verschillend basismateriaal wordt ontwikkeld dat vervolgens in pilots (binnen een vijftal living labs) wordt gevalideerd (WP2). Door de ervaringen uit de pilots te borgen in een nieuw op te zetten WCM-loket (WP3), kunnen (MKB) bedrijven, ook na het project, de ontwikkelde onafhankelijke kennisproducten (whitepapers, assessments, blauwdrukken, standaarden, e.d.) verkrijgen om een goede start te maken met Smart Maintenance en de brede uitrol daarvan in hun bedrijf.

Doelstelling van dit project is dan ook om te komen tot een mooie set aan gevalideerde ‘kennisproducten’ die bedrijven kunnen gebruiken als ondersteuning bij het breder doorvoeren van smart maintenance in hun eigen organisaties.

Als smart maintenance op deze manier een vlucht neemt, levert dat voor de betrokken bedrijven een bedrijfseconomische voordeel op, maar realiseren we daarmee ook een enorme maatschappelijke impact door resultaten als: besparing van energie, langer gebruik van materialen/componenten, verhoging van de veiligheid van werken, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, etc.  Kortom, een project met een enorme impact!

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BREDA
Startdatum:
1-9-2019
Einddatum:
1-9-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
Stg. World Class Maintenence
Adres:
Breda
BREDA
Nederland
Partner(s):
Stg. World Class Maintenance; SPIE Nederland B.V.; Sitech Manufacturing Services C.V.; Tata Steel Nederland Tubes B.V.; Stork Asset Management Technology B.V.; ABB B.V.; Lan Handling Technologies B.V.; Océ Holding B.V.; WEMO Nederland B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 594.971
Rijk:
€ 180.000
Noord-Brabant:
€ 394.881
Overig:
€ 112.259
Totaal publiek:
€ 1.282.111
Totaal privaat:
€ 932.093
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.214.203

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier