Low low-loader tyre (L3Tyre)

Het vergroten van de laadcapaciteit van trucks en het verkorten van de rijafstanden door innovatie dragen bij aan een reductie van de congestie en de bijbehorende CO2-uitstoot. Voor het transport op het wegennet zijn wegvervoerders echter gebonden aan de wettelijke eisen m.b.t. de afmetingen (breedte, lengte en hoogte) en het totale gewicht (inclusief lading) van het voertuig en de trailer.

HBI wil een band ontwikkelen die bestaande beperkingen van wegtransport, zoals laadhoogte, vermindert door een extra verlaging te bieden waar veel transporteurs om vragen: een nieuw type verlaagde transportband. De band zal een kleine diameter in combinatie met een hoog draagvermogen hebben, waardoor de laadcapaciteit van vrachtwagen vergroot kan worden. De nieuwe vereiste afmetingen vragen om een innovatie van het design, de geometrie en materiaalkeuze om een band met de gewenste eigenschappen te ontwikkelen.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
THOLEN
Startdatum:
07-09-2018
Einddatum:
31-08-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Hollandse Bandenmarkt Internationaal BV
Adres:
Stevinweg 25, THOLEN
THOLEN
Nederland
Partner(s):
Hollandse Bandenmarkt Internationaal BV

Financiering

EU (EFRO)
€ 87.452
Totaal publiek:
€ 87.452
Totaal privaat:
€ 353.904
Totale subsidiabele kosten:
€ 441.356

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek