Afbeelding van Oryon Watermill Energiedijkturbine

Oryon Watermill Energiedijkturbine – Elektriciteit voor en door Zeeland

Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame energieopwekking. Dat doet de Oryon Watermill (OWM) via getijdenenergie, waarbij waterstroom wordt omgezet in duurzame energie, die vervolgens wordt geleverd aan een energiecoöperatie in Zeeland. Elektriciteit voor en door Zeeland dus.

Energie produceren uit waterstromen
In 2017/2018 werd in de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam in Zeeland het ‘Tidal Technology Center Grevelingendam’ (TTC-GD) gerealiseerd. In dit internationale test- en kenniscentrum demonstreren, testen en certificeren leveranciers van (water)turbines de technologieën waarmee zij energie produceren uit waterstromen. In totaal streeft TTC-GD na realisatie naar opwekking van circa 1,5 MW aan duurzame energie.

Oryon Watermill van Deep Water Energy
Eén van de turbines in TTC-GD is de Oryon Watermill van Deep Water Energy (DWE). Mede door projecten als de Oryon Watermill binnen TTC-GD krijgt de industrie de kans te groeien met als uiteindelijk doel een volwassen en rendabele duurzame energie-industrie.

De Oryon Watermill bestaat in feite uit drie hoofdonderdelen,  een verticale as-turbine (versus een horizontale as-turbine) met behuizing, een control unit en online monitoringsysteem.

Meer info
Uitgave Interprovinciaal Overleg (IPO) – Oryon Watermill Energiedijkturbine – Elektriciteit voor en door Zeeland

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
4F
Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-BrabantZeeland
Projectlocatie
KAPELLE
Startdatum:
01-01-2016
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Grevelingen Energie
Adres:
Ambachtsweg 9L
KAPELLE
Nederland
Partner(s):
Grevelingen Energie; Deepwater-Energy BV; Blue Turbines h.o.d.n. BT Projects

Financiering

EU (EFRO)
€ 2.800.000
Totaal publiek:
€ 2.800.000
Totaal privaat:
€ 5.800.000
Totale subsidiabele kosten:
€ 8.600.000

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier