KICIS

KICIS (Kennis- en InnovatieCentrum voor Calamiteitenbestrijding) is als fieldlab onderdeel van de opzet van een kennis- en innovatiecentrum, zodat bedrijven in Zeeland kunnen beschikken over specialisten op het gebied van incident beheersing en calamiteitenbestrijding die op termijn continue leren over innovatieve technieken en middelen, te beginnen met onderzoeken en testen op welke manieren de grootschalig toepassing van waterstof in de industrie de uitgangspunten en kaders voor hulpverleners voor het in stand houden van het huidige veiligheidsniveau verandert en inzicht hierin biedt. KICIS is onderdeel van een breder veiligheidsprogramma, vorm te geven in een test en onderzoekcentrum opgestart door het SSN en haar leden, dat past in het operationaliseren van het programma voor de (chemische) industrie “Safety Delta Nederland 2030” dat is  gelanceerd. KICIS moet aantonen dat we veiligheidsonderwerpen kunnen aanpakken in de triple helix gedachte en vertalen naar werkbare eindproducten of werkwijzen.

De fysische en chemische eigenschappen van waterstof zijn aanmerkelijk anders dan de gassen waarmee we tot nu toe werken en waarop maintenance is ingericht. Zo zijn explosiegrenzen, het effect van een explosie van waterstof, veiligheidsafstanden, brandgedrag en het effect op de omgeving van een brand of lekkage anders dan wat hulpverleners, industrieel ontwerpers en maintenance operators nu met bijvoorbeeld aardgas gewend zijn. De betrokken partners, zien innoveren van waterstofveiligheid als een onontgonnen gebied. KICIS is gericht op onderzoek en innovatie van de technieken en middelen voor incidentbeheersing en calamiteitenbestrijding, en draagt in het verlengde hiervan bij aan de vraag naar goed opgeleide calamiteitenbestrijders op de arbeidsmarkt.

Nadrukkelijk is er een verbinding met Maintenance. Maintenance kan in de krappe zin gaan over het onderhoud aan bijvoorbeeld een brandblusinstallatie, maar in de ruime zin over het in stand houden van het veiligheidsniveau, waarin naast de middelen (installatie) het ook gaat over mensen (bijvoorbeeld de noodorganisatie) en organisatie (structuur/methodes/procedures). In het kader van duurzame veiligheid moet maintenance zich wat SSN betreft richten op de ruimere betekenis. Maintenance gaat wat SSN betreft over het duurzaam in stand houden van minimaal het huidige veiligheidsniveau. KICIS  maakt de beweging van ‘het in stand houden’ van maintenance naar het ‘innoveren van maintenance’ Met de veiligheidsonderwerpen als speerpunt.

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
TERNEUZEN
Startdatum:
1-1-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Coöperatie Schelde Safety Network UA
Adres:
Zeelandlaan 2
TERNEUZEN
Nederland
Partner(s):
Coöperatie Schelde Safety Network UA; ENGIE; Dow benelux; Veiligheidscentrum Zeeland BV; University College Rooseveld; H2k; KIC-Mpi; Multraship bv

Financiering

EU
€ 192.850
Zeeland:
€ 82.650
Overig :
€ 25.402
Totaal publiek:
€ 300.902
Totaal privaat:
€ 250.098
Totale subsidiabele kosten:
€ 551.000

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek