Projectfoto DALI Logistieke Innovatie

DALI

DALI (Data Science voor Logistieke Innovatie) wil het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de logistiek & supply chain versterken door een proeftuin in te richten waar Supply Chain en Data Science elkaar ontmoeten en uitdagen. Geheel passend bij de RIS3 strategie, waarbij Smart Logistics is benoemd als kans om de maatschappelijke uitdagingen in Zuid-Nederland aan te pakken. Maatschappelijke uitdagingen zoals congestie, verstedelijking, milieu-emissies en tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen hogere efficiency en vernieuwing van logistieke processen. Deze hogere efficiency en vernieuwing wordt ingezet middels digitalisering en data science, oftewel smart logistics. Smart logistics voorziet in geautomatiseerde, gedigitaliseerde en duurzamere oplossingen voor transport en opslag van producten, tijdens iedere stap van het productie- en distributieproces. Slim(mer) plannen, organiseren en uitvoeren vormt hierbij de kern. De hoofdrol is weggelegd voor logistieke en mobiliteitsdata. De inzet van data is waarmee bedrijven het verschil zullen maken, ICT is enkel een randvoorwaarde en fungeert als bron van data en als middel om smart data in te zetten. Hoe deze data slim te maken, gebruiken en in te zetten is de uitdaging.

De resultaten van de verkennende fase van 2018, geïnitieerd door REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant, bij 9 logistieke MKB bedrijven, hebben waardevolle input opgeleverd en motivatie om door te pakken op dit onderwerp . Onder de naam Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI) willen we concrete toepassingen van Data Science in de Supply chain realiseren door middel van bedrijfscases. Maar liefst 18 bedrijven doen concreet mee in de DALI proeftuin met een bedrijfscase. Met de synergie en interactie tussen deze bedrijfscases vormt DALI een innovatief vehikel en werkt het toe naar een open innovatiesysteem, een community. Logistics Community Brabant (LCB) is in 2018 opgericht om een innovatief, publiek-privaat ecosysteem te vormen . Het is een samenwerkingsverband tussen de supply chain onderwijs- en kennisinstellingen in Brabant; door studenten, ondernemers en experts uit de sector samen te laten werken ontstaat er meer kennis rondom actuele thema’s zoals network complexity, smart industry en multimodaal. LCB beheert de DALI proeftuin en draagt zorg voor de kennisvalorisatie.

In de media:

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BREDA
Startdatum:
1-5-2019
Einddatum:
30-4-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
Stichting Breda University of Applied Sciences
Adres:
Mgr. Hopmansstraat 1
BREDA
Nederland
Partner(s):
Stichting Breda University of Applied Sciences; Midpoint Brabant; We Are Customs Group B.V.; AORTA BI Solutions B.V.; Argusi B.V.; Barge Terminal Tilburg B.V.; Collect & Go B.V.; ISTIA Software; Jan de Rijk Automotive B.V.; Maas International B.V.

Financiering

EU
€ 972.116
Noord-Brabant:
€ 713.887
Overig :
€ 1.109.885
Totaal publiek:
€ 2.795.888
Totaal privaat:
€ 1.963.355
Totale subsidiabele kosten:
€ 4.759.243

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek