LEEF

In het Parijsakkoord, en de daarvan afgeleide Europese-, landelijke- en regionale doelstellingen en bijbehorende wetgeving, is de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving een van de hoofddoelen. Concrete doelstellingen voor de gebouwde omgeving zijn bv. vastgelegd in het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, de Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid en het Collegeprogramma 2019-2023 van de provincie Limburg. Duurzame energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving zijn essentieel voor het bereiken van de afgesproken doelstellingen.
Het LEEF project heeft de volgende drie doelen die elk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze doelstellingen:
• het aantonen, dat zonnepanelen met vuilafstotend gekleurd dekglas in commerciële afmetingen kunnen worden gemaakt, en dat deze succesvol kunnen worden geïntegreerd in de façade van bewoonde gebouwen;
• het aantonen dat slimme thermochrome ramen in een afmeting van min. 80 x 80 cm² kunnen worden geproduceerd, en dat deze succesvol kunnen worden geïntegreerd in de façade van een testgebouw.
• het realiseren van een vraag gestuurde, open innovatieomgeving die aan meerdere (MKB) ondernemers in de waardeketen ruimte biedt voor het testen en ontwikkelen van technologische innovaties op het gebied van functionele coatings op glas voor energieopwekking of -besparing in de gebouwde omgeving.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Limburg
Projectlocatie
GELEEN
Startdatum:
1-10-2020
Einddatum:
30-9-2023

Begunstigde:

Adres:
Urmonderbaan 22 (Gate 2) Building 220, Level 4
GELEEN
Nederland
Partner(s):
TNO

Financiering

EU (EFRO)
€ 905.006
Rijk:
€ 445.749
Limburg:
€ 263.500
Overig:
€ 1.180.850
Totaal publiek:
€ 2.795.105
Totaal privaat:
€ 581.782
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.376.887

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier