H2Stroom

In delen van Noord-Brabant en Limburg bestaat een capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet. Hierdoor is het niet mogelijk om alle nieuwe duurzame energieprojecten stroom te laten leveren. Volgens hoofdnetbeheerder TenneT is het niet mogelijk om het elektriciteitsnet net zo snel uit te breiden als het aanbod van, met name, zonneparken toeneemt. Dit probleem wordt ook wel netcongestie genoemd.

Het probleem van vraag & aanbod
Om het dichtslibben van het elektriciteitsnet te voorkomen, wordt in verschillende gebieden geprobeerd om congestiemanagement toe te passen. Dat betekent dat er afspraken worden gemaakt met stroomleveranciers, zoals zonnepark eigenaren, om tijdelijk minder stroom te leveren als het aanbod te groot wordt. Maar omdat het aantal aanbieders zo snel stijgt, bieden die afspraken vaak maar weinig soelaas, zeker niet op de langere termijn.

De oplossing
Waterstof kan voorkomen dat het elektriciteitsnet dichtslibt, zorgt ervoor dat het aandeel duurzaam opgewekte stroom kan blijven groeien en voorziet tegelijkertijd in de behoefte aan regelbare, emissievrije energie die ingezet kan worden op ieder moment van de dag en op iedere plaats. Zo kan lokaal opgewekte groene elektriciteit kan maximaal worden benut om knelpunten in de infrastructuur te kunnen ontlasten. Vanwege de schaal van productie is het aantrekkelijk om dit te combineren met de inzet voor regionale mobiliteitsprojecten en projecten in de gebouwde omgeving (bijvoorbeeld bijmengen in het aardgasnet). Van deze sectoren is de transportsector de meest toegankelijke. De voor dit thema benodigde infrastructuur moet ontworpen, ingericht en gebouwd worden. Om economische redenen en vanwege toegankelijkheid van de sector is de transportsector het meest voor de hand liggende startpunt.

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Limburg
Projectlocatie
HORST
Startdatum:
1-5-2021
Einddatum:
31-12-2022

Begunstigde:

Adres:
Stationsstraat 90
HORST
Nederland
Partner(s):
Vissers Energy Group; Van Kessel Olie; Hystream

Financiering

EU (EFRO)
€ 535.832
Totaal publiek:
€ 535.832
Totaal privaat:
€ 480.568
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.016.400

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier