Voorkom en Herstel

De gezondheidszorg verplaatst zich steeds meer naar de huiskamer, en wordt gestimuleerd dat mensen steeds meer regie over hun eigen leven nemen. Daarnaast wordt bewegen en sporten wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg, zeker nu de insteek veel meer op preventie is komen te liggen. Ook bij ziekte wordt verwacht je in de thuisomgeving werkt aan herstel. Dit herstel vindt echter vaak niet plaats omdat patiënten verkeerd ingelicht worden, de begeleiding tot een minimum wordt beperkt en ze niet gemotiveerd worden om te werken aan hun herstel.

Doel van dit project is om het verantwoord bewegen en de oefenen “leuk” te maken, terwijl de zorgverleners goed inzicht krijgen in de oefeningen die gedaan zijn om de volgende stappen voor herstel te bepalen. Om dit te bereiken ontwikkelen en valideren vier mkb-ondernemingen in samenwerking met een kennis- en zorginstelling.

Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een betaalbaar modulair 3d motion sensing systeem, bestaande uit sensoren en software, waarmee eenvoudig accuraat en continu motorische parameters gemeten kan worden. Met behulp van de sensoren en software krijgt de gebruikers directe en persoonlijke feedback. Deze oplossing moet het mogelijk maken om op objectieve wijze gegevens aangaande de motorische en fysiologische parameters te meten en direct (persoonlijke) feedback te geven.
Het betreft hier een project met een crossover tussen de nationale topcluster Life Sciences & Health (LS&H) en de internationale topcluster Hightech Systemen & Materialen (HTSM) met een nauwe verbinding met de topsector Creatieve Industrie.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B2

Prioriteit

Bevordering innovatievermogen MKB (1B2),

Regio

Projectlocatie

'S-HERTOGENBOSCH

Startdatum:

01-09-2017

Einddatum:

31-08-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

Fantazm B.V.

Adres:

Kasteleinenkampweg 11
'S-HERTOGENBOSCH,
Nederland

Partner(s):

Fantazm B.V.; 2M Engineering Limited; Ki2Move; H.J.M. de Groot Holding B.V.; Stichting Fontys; Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Financiering

EU (EFRO)

€ 686.823

Overig:

€ 237.326

Totaal publiek:

€ 237.326

Totaal privaat:

€ 1.038.203

Totale subsidiabele kosten:

€ 1.962.352

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier