Bedrijfsgebouwen anno 2050 2.0

De energietransitie is in volle gang. In 2050 willen we met elkaar een energieneutrale samenleving gerealiseerd hebben. Vanuit de politiek wordt hier actief werk van gemaakt. Echter pandeigenaren zijn nog niet bezig met de duurzaamheidseisen van 2050, bouwgerelateerde bedrijven ontwerpen en realiseren panden nog steeds veelvuldig conform oude, achterhaalde normen.

Er is grote behoefte aan de ontwikkeling en realisatie van gebouwtotaalconcepten die ook in 2050 nog voldoen aan de dan geldende duurzaamheidseisen. Nederland en specifiek regio Zuid kent namelijk tienduizenden bedrijfspanden waar nog veel te winnen is op het gebied van opwek, opslag en gebruik van hernieuwbare energie en duurzame bouwmaterialen.

De projectpartners (Different Doors, TU Eindhoven, Gemeente Cranendonck, HoCoSto, CSB Installatietechniek, Architectenburo ZIJN en NRG Advies) hebben tot doel om een financieel aantrekkelijk duurzaam totaalconcept voor bedrijfsgebouwen te realiseren dat voldoet aan de energieneutraliteitseisen van 2050 en dit concept als blauwdruk breed uit te rollen naar tenminste 100 stakeholders en pandeigenaren (zowel nieuwbouw als bestaande bouw).

Daarmee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van de OPZuid 4F call ten aanzien van het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving alsook de slimme uitrol ervan.

Het consortium bestaat uit een unieke samenwerking tussen gemeente, kennisinstelling en technologieleveranciers, maar ook bouwgerelateerde bedrijven zoals architecten en installateurs. Daarmee heeft het consortium alle kennis en expertise aan boord om het project succesvol te realiseren en de resultaten breed en actief uit te rollen.

Het project kent een grote uniciteit door in de combinatie van innovatieve duurzame technologieën een totaalconcept te realiseren dat breed toepasbaar is, in plaats van deeltechnologieën die deeloplossingen bieden. Daarnaast zijn de toegepaste duurzame technologieën stuk voor stuk erg vernieuwend. Dit leidt tot het meest duurzame bedrijfspand van Nederland met een GPR score van 9+ (en daarmee een “class of its own”) en het eerste all-thermal energiesysteem.
Verder is de beoogde uitrol van de resultaten via netwerken van de partners vernieuwend. Er wordt specifiek gericht op het ontwikkelen van een bredere waardepropositie die naast de technologische oplossing, ook financiering en implementatie met ketenpartners meeneemt.

Hierdoor ontstaat ook een aantrekkelijke business case voor toekomstige gebruikers van het totaalconcept. De verwachte terugverdientijd zal 6 tot 9 jaar zijn. Verder biedt het project ook grote kwalitatieve voordelen voor de partners en de maatschappij als geheel.

Zo draagt het project uitstekend bij aan de duurzame ontwikkeling op het gebied van People (draagt bij aan het voorkomen van de ontwrichtende werking van klimaatverandering, creëert nieuwe werkgelegenheid en comfortabele werkplekken), Planet (bespaart per pand 519 ton CO2 in de realisatie en jaarlijks 32,9 ton in energie gerelateerde uitstoot, motiveert het bouwgerelateerde bedrijven in het realiseren van duurzame bedrijfspanden en legt het de basis voor smart energie grids) en Profit (voor de pandeigenaren wordt een aantrekkelijke business case gecreëerd die breed uitgerold wordt. De betrokken projectpartners realiseren hierdoor extra business en omzet).

Het project biedt steun aan 112 bedrijven, waarvan 5 subsidie ontvangen en 107 bedrijven niet-financiële steun ontvangen. In totaal is de private bijdrage aan de totale kosten van het subsidieproject 5.082.560 euro, draagt het bij aan 3,41 MW extra capaciteit in hernieuwbare energieproductie en betreft het 1 demonstratie gericht op de ‘slimme uitrol’ van koolstofarme technologie in de gebouwde omgeving.

In de media
Duurzaam ondernemen 21 juli 2023: ‘Sil Kuppens (Different Doors) bouwde het eerste bedrijfsgebouw dat voldoet aan de klimaateisen 2050 in Nederland
Milieu Magazine juni 2023: ‘Blauwdruk voor energieneutrale bedrijfspanden

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BUDEL
Startdatum:
2-12-2019
Einddatum:
31-3-2023

Begunstigde:

Adres:
't Inne 28
BUDEL
Nederland
Partner(s):
Different Doors

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.050.000
Rijk:
€ 450.000
Overig :
€ 292.511
Totaal publiek:
€ 1.792.511
Totaal privaat:
€ 2.043.804
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.836.316

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek