Projectfoto Future logistics, een proeftuin voor high-tech service logistiek

Future logistics: Een proeftuin voor high-tech service logistiek

De markt binnen de logistieke sector kenmerkt zich door toegenomen dynamiek en volatiliteit na de crisis en recessie die haar de afgelopen jaren in zijn greep heeft gehouden. Er is sterke behoefte aan stijging van het serviceniveau en korte levertijden. Met de terugkeer van volumes komt niet automatisch prijsherstel tot stand en zijn rendementen sterk afhankelijk van operationele efficiency. Daarnaast is innovatie noodzakelijk om te komen tot nieuwe business en verdienmodellen met robotica, slimme productiemiddelen en software. Er is in de logistieke sector behoefte aan een proeftuin faciliteit, waar deze nieuwe technologische principes kunnen worden doorontwikkeld om een grote stap te kunnen maken.

DSV heeft als initiatiefnemer een start gemaakt door een locatie beschikbaar te stellen voor deze proeftuin en een consortium te vormen. Binnen de proeftuin ligt de focus op een drietal aspecten:

  • Het opzetten van een validatieomgeving voor technologieontwikkeling;
  • Het opzetten van een netwerk om te komen tot complete ketenontwikkeling en nieuwe businessmodellen;
  • Het bieden van mogelijkheden tot kennisontwikkeling en -deling door open workshops binnen de sector om hiermee de knelpunten op het gebied van human capital op te lossen.

Door hoogstaande technologie samen te brengen met logistieke expertise en een platform te creëren voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en businessmodellen is DSV ervan overtuigd de logistieke sector in Zuid-Nederland op de kaart te zetten en internationale voorloper te worden.

Binnen het project worden de volgende experimentele ontwikkelingen gevalideerd:

  • Service logistiek: Decentrale (productie)technieken ter voorkoming van hoge voorraad lasten en verhogen van added value. DSV en Visual First BV ondersteund door TU Eindhoven:
  • Warehouse Robotisering van A tot Z: ontwikkeling van mobiele robotica voor order picking. Smart Robotics BV, EPHI BV en F3-Design, ondersteund door Avans
  • Optimaal voorraadbeheer in complexe logistieke ketens. DSV en Chainstock BV,ondersteund door TU Eindhoven
  • Human capital tools voor ondersteuning en training van medewerkers. DSV ondersteund door Avans.

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
ZEVENBERGEN
Startdatum:
1-7-2019
Einddatum:
30-6-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
DSV Solutions Nederland BV
Adres:
Popeweg 50
ZEVENBERGEN
Nederland
Partner(s):
DSV Solutions Nederland BV; Smart Robotics BV; Technische Universiteit Eindhoven; EPHI BV; ChainStock B.V.; F3-Design B.V.; Stichting Avans

Financiering

EU
€ 621.784
Rijk:
€ 207.261
Noord-Brabant:
€ 355.305
Overig :
€ 298.223
Totaal publiek:
€ 1.482.573
Totaal privaat:
€ 1.171.763
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.654.336

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek