EEcodorp Boekel projectfoto met logo's

De schone energiecentrale in Ecodorp Boekel

Ecodorp Boekel is een proeftuin pur sang, waarin een innovatief energiesysteem wordt opgezet voor 36 nieuwbouw woningen. Het is gericht op het uitrollen van de resultaten van het project, en draagt bij aan de slimme uitrol van de koolstofarme technologieën tegen aanvaardbare kosten. In deze proeftuin wordt een slimme woonwijk opgezet, waarbij het uitgangspunt is om de woningen zo te bouwen en in te richten dat er zo min mogelijk energie wordt verspild. Dat heeft verregaande gevolgen. In dit project worden voor het eerst op industriële schaal in woningbouw superieure, circulaire isolatiematerialen toegepast door kalkhennepwanden van 40 cm in te zetten, die bovendien een gezond binnenklimaat geven. Voor het opwekken van energie worden glas op glas zonnepanelen gebruikt op klimaatbestendige sedumdaken en wordt er een DC-grid opgezet waar wordt gewerkt met gelijkstroom ( 12 volt) zodat de energie die wordt opgewekt ook direct kan worden benut of opgeslagen in een accu om in de avond te worden benut. Het omzetten naar 230V-wisselstroom kost een factor 6 aan energieverlies, dus door directe benutting van energie, daar waar mogelijk, is het mogelijk om een veel lagere energiebehoefte te hebben. Daarnaast wordt de zeer innovatieve basaltbatterij voor energieopslag in de praktijk toegepast, om daarmee deze techniek te kunnen valideren in de praktijk. Bovenstaande verzameling van zeer innovatieve technieken, maakt dit project een essentiële voorloper om nieuwe technieken ruim baan te geven.
Ecodorp Boekel krijgt een eigen Kennis- en Educatiecentrum. Ecodorp Boekel draagt als innovatief burgerinitiatief bij aan alle doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDG). Dit Global Goals Community Centre zal open source oplossingen voor de SDG’s verzamelen en uitproberen om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.

Project in de media:
– ED d.d. 16-05-2020: “Een huis dat je gezondheid verbetert? Deze architect ontwerpt het
– ED d.d. 03-12-2019: “Beste uitvinder bouwt duurzame basaltaccu in ecodorp Boekel
– FD d.d. 14-08-2020: “Batterij van steen gaat huizen warm houden

Projectinformatie

Prioriteit

Bevordering duurzame energie (4F),

Regio

Noord-Brabant

Projectlocatie

BOEKEL

Startdatum:

1-10-2019

Einddatum:

30-6-2023

Begunstigde:

Begunstigde:

Vastgoedvereniging Ecodorp Boekel

Adres:

Kleine Rondeel 203, BOEKEL
Nederland

Partner(s):

Vastgoedvereniging Ecodorp Boekel

Financiering

EU

€ 1.000.000

Rijk:

€ 500.000

Noord-Brabant:

€ 987.561

Overig:

€ 987.561

Totaal publiek:

€ 1.487.561

Totaal privaat:

€ 4.152.018

Totale subsidiabele kosten:

€ 6.639.579

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier