Natuurlijke stikstof bemesting vervangt kunstmest

Natuurlijke stikstof bemesting vervangt kunstmest

Gebruik van kunstmest levert ongewenste milieueffecten op, doordat niet al het stikstof door het gewas wordt benut. In het OPZuid project van Soiltech wordt, door het plantbeschikbaar maken van natuurlijke stikstof, het kunstmestprobleem opgelost.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BIEZENMORTEL
Startdatum:
30-04-2015
Einddatum:
01-04-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Soil-Tech Solutions B.V.
Adres:
Biezenmortelsestraat 57
BIEZENMORTEL
Nederland
Partner(s):
Soil-Tech Solutions B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 200.000
Totaal publiek:
€ 200.000
Totaal privaat:
€ 662.362
Totale subsidiabele kosten:
€ 862.362

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier