Natuurlijke stikstof bemesting vervangt kunstmest

Natuurlijke stikstof bemesting vervangt kunstmest

Gebruik van kunstmest levert ongewenste milieueffecten op, doordat niet al het stikstof door het gewas wordt benut. In het OPZuid project van Soiltech wordt, door het plantbeschikbaar maken van natuurlijke stikstof, het kunstmestprobleem opgelost.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B2

Prioriteit

Bevordering innovatievermogen MKB (1B2),

Regio

Projectlocatie

BIEZENMORTEL

Startdatum:

30-04-2015

Einddatum:

01-04-2018

Begunstigde:

Begunstigde:

Soil-Tech Solutions B.V.

Adres:

Biezenmortelsestraat 57
BIEZENMORTEL,
Nederland

Partner(s):

Soil-Tech Solutions B.V.

Financiering

EU (EFRO)

€ 198.930

Totaal privaat:

€ 663.432

Totale subsidiabele kosten:

€ 862.362

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier