FIELDLAB CAMPIONE

FIELDLAB CAMPIONE

Onderhoud voor chemie- en procesbedrijven 100% voorspelbaar maken, waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant worden verbeterd, tegen lagere kosten. Dat is het doel van het Fieldlab Campione. De afkorting CAMPIONE staat voor Condition-Based Maintenance for the Process Industry – Open Network Environment.

De output van onze fabrieken zal worden verhoogd. Via de ontwikkeling, integratie en implementatie van een breed palet aan state-of-the-art technieken en methodieken op het gebied van Condition Based Maintenance, kan de sector een enorme stap zetten vanuit de huidige praktijk met correctief en preventief onderhoud, naar onderhoud van de toekomst in de vorm van ‘predictive maintenance’. Bovendien kan CBM van productiefaciliteiten in het buitenland uitgroeien tot een mooi export product. Het Fieldlab biedt bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen de mogelijkheid om te experimenteren met de nieuwste technieken, innovaties op het gebied van condition monitoring en big data door te ontwikkelen en te demonstreren en personeel op te leiden.

Het Fieldlab wordt deels virtueel gerealiseerd en deels fysiek opgezet op vier locaties: op de Aerospace en Maintenance Campus in Gilze-Rijen (harde techniek, chemie), op de Universiteit van Tilburg (menselijke aspecten) en in de vorm van twee Living Labs bij Sitech Services en FujiFilm. In combinatie met de Living Labs voor de chemie- en procesindustrie is het wereldwijd uniek. De verwachting is bovendien dat de CAMPIONE-infrastructuur prima gebruikt kan worden voor het stimuleren van innovaties op het gebied van CBM, Big Data en Human Factors binnen andere sectoren.

Project in de media

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B1

Prioriteit

Versterking regionale innovatiekracht (1B1),

Regio

Noord-Brabant

Projectlocatie

BREDA

Startdatum:

01-05-2015

Einddatum:

30-11-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

Stichting World Class Maintenance

Adres:

Boschstraat 35
Nederland

Partner(s):

Stichting World Class Maintenance; Actemium; Asset health Dynamics; Stichting Avans Hogeschool; Blue Tea Klein; DOW Benelux; Fujifilm Manufacturing Europe B.V.; Stichting HZ University of Applied Sciences; IMS International

Financiering

EU (EFRO)

€ 2.089.128

Rijk:

€ 2.089.128

Noord-Brabant:

€ 1.790.681

Overig:

€ 4.234.544

Totaal publiek:

€ 6.323.671

Totaal privaat:

€ 3.525.073

Totale subsidiabele kosten:

€ 11.937.872

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier