FIELDLAB CAMPIONE

FIELDLAB CAMPIONE

Onderhoud voor chemie- en procesbedrijven 100% voorspelbaar maken, waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant worden verbeterd, tegen lagere kosten. Dat is het doel van het Fieldlab Campione. De afkorting CAMPIONE staat voor Condition-Based Maintenance for the Process Industry – Open Network Environment.

De output van onze fabrieken zal worden verhoogd. Via de ontwikkeling, integratie en implementatie van een breed palet aan state-of-the-art technieken en methodieken op het gebied van Condition Based Maintenance, kan de sector een enorme stap zetten vanuit de huidige praktijk met correctief en preventief onderhoud, naar onderhoud van de toekomst in de vorm van ‘predictive maintenance’. Bovendien kan CBM van productiefaciliteiten in het buitenland uitgroeien tot een mooi export product. Het Fieldlab biedt bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen de mogelijkheid om te experimenteren met de nieuwste technieken, innovaties op het gebied van condition monitoring en big data door te ontwikkelen en te demonstreren en personeel op te leiden.

Het Fieldlab wordt deels virtueel gerealiseerd en deels fysiek opgezet op vier locaties: op de Aerospace en Maintenance Campus in Gilze-Rijen (harde techniek, chemie), op de Universiteit van Tilburg (menselijke aspecten) en in de vorm van twee Living Labs bij Sitech Services en FujiFilm. In combinatie met de Living Labs voor de chemie- en procesindustrie is het wereldwijd uniek. De verwachting is bovendien dat de CAMPIONE-infrastructuur prima gebruikt kan worden voor het stimuleren van innovaties op het gebied van CBM, Big Data en Human Factors binnen andere sectoren.

Project in de media

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B1

Prioriteit

Versterking regionale innovatiekracht (1B1),

Regio

Projectlocatie

BREDA

Startdatum:

01-05-2015

Einddatum:

30-06-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

Stichting World Class Maintenance

Adres:

Boschstraat 35
BREDA,
Nederland

Partner(s):

Stichting World Class Maintenance; Actemium; Asset health Dynamics; Stichting Avans Hogeschool; Blue Tea Klein; DOW Benelux; Fujifilm Manufacturing Europe B.V.; Stichting HZ University of Applied Sciences; IMS International; Inteliments Netherlands BV; Metatronics; Kennis en Innovatie Centrum Ki< Coöperatie U.A; Mainnovation; St Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium; Oliveira Bedrijfssmeringen BV; Prezent Internet; Onderwijsgroep Tilburg; Interman Engineering bv; Sitech Manufacturing Services C.V.; Stichting Midpoint Brabant; Mobiel Shutdown Systems; DELTA Infra B.V.; Ericsson Telecommunicatie B.V.; Samure B.V.; Technische Universiteit Eindhoven; Stichting Katholieke Universiteit Brabant; Axians Perfomance Solutions B.V.; IJssel Predictive Maintenance B.V.

Financiering

EU (EFRO)

€ 2.089.127

Rijk:

€ 2.089.127

Noord-Brabant:

€ 1.790.680

Overig:

€ 3.992.643

Totaal publiek:

€ 6.081.771

Totaal privaat:

€ 3.766.972

Totale subsidiabele kosten:

€ 11.937.871

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier