Industriële Robotica Innovatie IRI

Het project wordt gerealiseerd binnen het ecosysteem van het Kennis- en Innovatienetwerk “Maintenance Procesindustrie”. Het behelst het verder ontwikkelen van een 3-tal inspectie robots. Hierdoor wordt er een belangrijke stap gezet in het veiliger en efficiënter maken van het proces van inspecteren van industriële installaties. Daar inspectie in de Procesindustrie een sleutelactiviteit is, wordt er een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de prestatie (milieu, grondstoffen, energie) van de direct betrokken Zeeuwse Industriële bedrijven. De ontwikkelaars van de robots en hun toepassingen verkrijgen een vermarktbaar product welke een aanzienlijke bijdrage gaat leveren aan hun groeipotentieel. De prototypes die in het project verder worden ontwikkeld zijn de I-Ball, een zeer innovatief inspectiesysteem voor tanks en vaten die nog niet bestaat in de wereld. Hetzelfde geldt voor de Snake Robot; deze inspectierobot kan verticaal en in bochten van pijpleidingen bewegen en inspecteren en is volledig nieuw en uniek. Het beschikbaar krijgen van een autonome drone is het ultieme doel van het veilig inspecteren in risicovolle ruimten.

Doelstellingen binnen REACT-EU
De resultaten van het project worden in eerste instantie geïmplementeerd bij de project ondersteunende Asset owners die voornamelijk in de Zuid-West regio gevestigd zijn. Het project draagt bij aan de doelstellingen van REACT- EU door:
– Het ondersteunen van mkb-bedrijven met een veelbelovende ontwikkeling van nieuwe producten;
– Inzet op een groen, digitaal herstel van Ecosysteem Zeeland;
– Bij het ontwikkelen van de Innovaties te werken met Key Enabling Technologies zoals AI, robotica en sensortechnologie.
– Het toepassen van de te ontwikkelen producten een bijdrage te leveren aan zowel de energietransitie (betrouwbaar en veilig produceren en verminderen van energieverbruik door efficiënter produceren) en de grondstof transitie (bijdrage aan een circulaire economie door reductie van materiaal en grondstofverbruik.

Consortium
De projectleiding wordt door KICMPI verzorgd. Universiteit Twente, Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences te Vlissingen zijn kennisinstellingen die door de partners ingezet worden om met gericht deelonderzoek de projecten ondersteunen.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
HOEK
Startdatum:
1-4-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Innovatieweg 8A
HOEK
Nederland
Partner(s):
KicMPi

Financiering

EU (EFRO)
€ 608.820
Totaal publiek:
€ 608.820
Totaal privaat:
€ 405.881
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.014.701

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier