Energy Learning Community

De energietransitie is in volle gang, maar wordt geremd op het gebied van Human Capital. De komende periode wordt in Nederland een tekort van 15.000 technici verwacht. Voor de Provincie Noord-Brabant (±10% van Nederland) betekent dat 1.500 voltijd banen. Daarvan is 60% MBO opgeleid (900), 30% HBO opgeleid (450) en 10% WO opgeleid (150). Daarnaast ontbreekt het aan eigen medewerkers met de relevante kennis en kunde. Snel evoluerende feitenkennis heeft tegenwoordig een halfwaardetijd van 3 jaar. Hierdoor is de kennis van afstudeerders bij indiensttreding al weer achterhaald. Beschikbaarheid van goed opgeleid (met relevante kennis en kunde) en voldoende personeel is cruciaal voor het realiseren van de energietransitie.

Het consortium (bestaande uit TU/e, Avans, Summa, en MKB-bedrijven eXentr, Team RED, Omines en LEDdriven) heeft tot doel het tekort aan relevant en kundig opgeleide MBO, HBO en WO technici binnen de energiethema’s bebouwde omgeving en mobiliteit terug te dringen in de regio Zuid Nederland met minimaal 100 medewerkers per jaar op korte termijn ( 3 jaar). Dit doet het door het opzetten van de Energy Learning Community (en daarbinnen concrete innovaties te realiseren). Dit moet leiden tot relevant opgeleide technici (binnen doorlopende leerlijnen), studenten die samenwerken met het MKB (en daar een baan vinden), en nieuwe energie innovaties (in dit project Smart Grid technologie).

Daarmee stemt dit project de arbeidsvraag en –aanbod op elkaar af en draagt het op een duurzame manier, zowel direct (realiseren van Energie innovaties) als indirect (technici die bij het MKB een baan vinden), bij aan het optimaal benutten van het regionale innovatiepotentieel van bedrijven in het HTSM topcluster. Daarnaast legt dit project de basis voor een proeftuin en geven de concrete CO2-reducerende innovaties direct invulling aan outputindicatoren uit het hele OPZuid programma.

Het consortium bestaat uit kennisinstellingen en MKB-bedrijven met uitgebreide kennis, kunde en netwerk ten aanzien van onderwijs, studententeams, inhoudelijke Smart Energy kennis en EFRO project management. Daarmee is de hele opleidingskolom en de hele waardeketen ten aanzien van Smart Energy betrokken bij dit project, hetgeen moet leiden tot een succesvolle realisatie van de ambities.

De combinatie waarin studenten van alle opleidingsniveaus (MBO, HBO en WO) met elkaar en het bedrijfsleven in een Learning Community samenwerken aan energietransitie versnellende innovaties ten einde studenten en medewerkers relevant op te leiden en innovaties te versnellen is zeer innovatief en uniek in Nederland.

De uitstekende kwalitatieve business case van dit project zal in de komende 3 jaar aangetoond worden. Dit levert de argumentatie om ook na de looptijd van dit OPZuid project te blijven investeringen in de samenwerking en zo de kwantitatieve lange termijn resultaten te oogsten.

Het project draagt actief bij aan duurzame ontwikkeling op het gebied van People (doorlopende leerlijnen, een leven lang leren en een veilige en duurzame samenleving) Planet (innovaties en personeel dat bijdraagt aan het vertragen van de opwarming van de aarde) en Profit (innovaties en relevant opgeleid personeel moeten leiden tot extra omzet voor bedrijven en extra bedrijvigheid voor de regio).

36 ondernemingen ontvangen steun uit dit project, waarvan 4 ondernemingen subsidie ontvangen. De private bijdrage bedraagt 545.133,- Euro. Het project leidt tot 10 nieuwe samenwerkingsverbanden.

In de media
Milieu Magazine juni 2023: ‘Willy Wortels alleen schieten tekort
Centre of Expertise Biobased Economy: ‘Cruciale verbindingen maken’ d.d. 20-12-2022

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B3
Prioriteit
Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt (1B3)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-06-2018
Einddatum:
31-05-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
TU/e
Adres:
Groene Loper 5, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
TU/e; Stichting Avans; Stichting ROC Summa College; eXentr; LEDDriven; Omines Internetbureau; Team RED

Financiering

EU (EFRO)
€ 975.525
Noord-Brabant:
€ 418.082
Overig :
€ 1.202.047
Totaal publiek:
€ 2.595.654
Totaal privaat:
€ 191.561
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.787.215

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek