DMP-XL solarsysteem

Als onderdeel van de duurzame energietransitie zal de bebouwde omgeving aardgasvrij moeten worden gemaakt. Dit geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor utiliteitsgebouwen zoals verblijfs- en recreatie-accommodaties zoals hotels, B&B’s, groepsaccommodaties, campings, sportscholen, gymzalen en ook zorginstellingen en ziekenhuizen. In deze accommodaties is er een relatief grote vraag naar warm tapwater, en zijn er strenge eisen aan de veiligheid van de installatie met betrekking tot legionella, waardoor hoge temperaturen benodigd zijn. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van een sterk variërende behoefte aan warm tapwater. Deze factoren maken de transitie van een gasboiler naar een warmtepomp in dergelijke accommodaties aanzienlijk uitdagender dan in een woonhuis. Immers, het grote aandeel warm-tapwater-bereiding en de hoge benodigde temperaturen resulteren in een lage COP en een hoog elektriciteitsverbruik. Terwijl de sterk variërende behoefte een groot opslagbuffer noodzakelijk maakt, zodat een warmtepomp, met zijn beperkte vermogen, toch in staat is de noodzakelijke hoge piekvragen te leveren.

Het DMP (Direct Multi-Pass) Solar Systeem (zie meer info op: http://www.conico-renewables.nl/en/enduser/renewable-heat-solutions) zorgt ervoor dat vacuümcollectoren zeer hoog-efficiënt kunnen opereren, doordat er met systeemwater gecirculeerd wordt i.p.v. glycol, waardoor de warmteoverdracht in de collector beter is en er geen warmtewisselaar nodig is. Het Multi-Pass principe, op basis van ons gepatenteerde Thermo-Differentiaalventiel, zorgt ervoor dat hoge temperaturen ook met hoge efficiëntie bereid kunnen worden, doordat de collectoren continue met hoge flow doorstroomd worden, wat de efficiëntie van typische vacuümcollectoren (heat-pipe type collectoren) met meer dan 10% verhoogd t.o.v. lage flow doorstroming of start/stop doorstroming (vastgesteld in collectormetingen uitgevoerd door de TU Eindhoven als onderdeel van een eerder project in 2018)

Het combineren van een warmtepomp met zonnewarmte is in dergelijke systemen zeer interessant, aangezien de pieken van warm tapwaterverbruik in deze verblijfsaccommodaties veelal in de zonrijke tijd van het jaar liggen, en er toch al een grote buffer nodig is voor de warmtepomp, die bovendien gedeeld kan worden met een zonnewarmtesysteem voor warmteafgifte. Extra efficiënt is het wanneer het zonnewarmtesysteem zich kan focussen op het bereiken van hoge temperaturen (middels vacuüm-collectoren), terwijl de warmtepomp zich richt op het lage temperatuurbereik (waar de COP, = prestatie van het systeem, goed is).

Het DMP (Direct Multi-Pass) Solar Systeem zorgt ervoor dat vacuümcollectoren zeer hoog-efficiënt kunnen opereren, doordat er met systeemwater gecirculeerd, waardoor de warmteoverdracht in de collector beter is en er geen warmtewisselaar nodig is.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VELDHOVEN
Startdatum:
1-2-2020
Einddatum:
31-1-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
Conico Valve BV
Adres:
Habraken 2321G
VELDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Conico Valve BV; 040Groep; Technische Universiteit Eindhoven

Financiering

EU (EFRO)
€ 64.408
Rijk:
€ 30.000
Noord-Brabant:
€ 35.401
Overig:
€ 28.238
Totaal publiek:
€ 158.047
Totaal privaat:
€ 77.972
Totale subsidiabele kosten:
€ 236.019

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier