Industriële RG Assemblagelijn

Met dit project hebben ReGEN Biomedical en de UM de ambitie om apparatuur en materialen te ontwikkelen teneinde productie van Regeneratieve Geneeskunde (RG) producten te industrialiseren. We bouwen in dit voorstel met een proof-of-concept assemblagelijn voor de ontwikkeling van productieplatformen voor geautomatiseerde en betaalbare productie van (stam)cellen en micro- en macroweefsel op industriële schaal. Over de afgelopen jaren heeft de UM vol kunnen inzetten op het uitbreiden van haar kennis op het gebied van RG en hier ook een indrukwekkend IP-portfolio voor opgebouwd. ReGEN Biomedical is een samenwerkingsvehicle om deze kennis te valoriseren. De kleinschalige en arbeidsintensieve procedures van de UM-labs worden omgezet in prototypes om op industriële wijze en schaal de RG markt te bedienen. Dit zal een continu proces van innovatie, validatie en toepassing betreffen. Hierbij is de ambitie dat ReGEN Biomedical nationaal en internationaal expertise partner wordt voor het industrialiseren van RG-producten. De samenwerking tussen UM, azM (MUMC+), Mkb en diverse kennisinstellingen met RG als speerpunt via ReGEN Biomedical BV is cruciaal omdat er op dit moment geen private partijen zijn die dit kunnen oppakken noch is er risicokapitaal dat hiervoor aangetrokken kan worden. Gedurende het project wordt voorzien dat er intensieve samenwerking met de Maastricht Health Campus (MHC) en de Brightlands Chemelot Campus (BCC) wordt ontplooid.

De innovatie
ReGEN Biomedical gaat op Brightlands Maastricht Health Campus samen met Brightlands Chemelot Campus een industriële assemblagelijn met vijf technologieplatforms ontwikkelen. Limburg is hiervoor uniek gepositioneerd met een uitgebreide kennisinfrastructuur en een divers ecosysteem van potentiële partners. Deze assemblagelijn wordt opgeschaald aan de hand van vier voorbeeldproducten. Deze lijn begint met (1) het grootschalig opkweken en differentiëren van stamcellen, (2) kweekt daaruit kleine stukjes weefsel (microweefsel) als bouwstenen voor RG-therapieën, (3) plaatst grote hoeveelheden microweefsel volledig geautomatiseerd in een delivery device dat veilig in patiënten kan worden geïmplanteerd, (4) assembleert microweefsel tot kleine hoeveelheden orgaanweefsel compleet met bloedvaten voor het testen van medicijnen in het lab en (5) assembleert grote hoeveelheden microweefsel geautomatiseerd tot goed doorbloede macroweefsels.

Nederland als RG-knooppunt
Dit project richt zich op een veerkrachtige toekomst van de Nederlandse economie en gezondheidszorg door een van de wereldwijde hubs te worden waar RG therapie geïndustrialiseerd wordt en daadwerkelijk veilig en gestandaardiseerd naar de patiënt gebracht kan worden. We bevorderen de integratie van het Limburgse en Nederlandse RG-ecosysteem door de behoeften van verschillende kennisinstellingen, ziekenhuizen, MKBers en grote bedrijven in kaart te brengen, met elkaar te verbinden en de apparatuur te ontwikkelen die hun therapieën naar de markt gaan brengen. Hiermee werken we mee aan de maatschappelijke gezondheidstransitie waarbij het cruciaal is dat er publieke en private initiatieven en resources met elkaar worden verbonden.

In de media
Innovation Origins 7 oktober 2023: ”Bij ReGEN Biomedical rolt straks betaalbaar menselijk weefsel van de productieband
De Limburger 21 september 2023: ”Fabriek voor weefselmachines in Maastricht geopend: ‘Zuid-Limburg als centrum maakindustrie op medisch gebied’
1Limburg 21 september 2023: ”Maastrichts bedrijf wil groot worden in menselijk weefsel

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Limburg
Projectlocatie
MAASTRICHT
Startdatum:
4/1/2021
Einddatum:
12/31/2023

Begunstigde:

Adres:
Maastricht
MAASTRICHT
Nederland
Partner(s):
ReGEN Biomedical B.V. i.o.; Universiteit Maastricht

Financiering

EU (EFRO)
€ 5.500.000
Overig :
€ 1.448.458
Totaal publiek:
€ 6.948.458
Totaal privaat:
€ 2.515.346
Totale subsidiabele kosten:
€ 9.463.804

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek