Kennisvragenbanken

Kennisvragenbanken – Top Talent behouden voor regionaal MKB

Binnen dit project zullen brancheorganisaties, samen met SURE Innovation, de brug slaan tussen het MKB bedrijfsleven en de aankomende, hoog opgeleide technici, te weten de Master studenten van de TU/e. Dit doet het projectteam door: meer excellente studenten (nationale als internationale) naar de regio te trekken, het ontwikkelen van een ondernemende houding bij studenten en door de zichtbaarheid van, en de aansluiting met het regionale MKB te maken via kennisvragenbanken.

MKB bedrijven hebben momenteel een grote behoefte aan meer kundige technici ten einde beter in staat te zijn om te innoveren.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B3

Prioriteit

Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt (1B3),

Regio

Projectlocatie

EINDHOVEN

Startdatum:

01-04-2016

Einddatum:

31-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:

Tech. Universiteit Eindhoven (SURE Innovation)

Adres:

Horsten 1
EINDHOVEN,
Nederland

Partner(s):

Tech. Universiteit Eindhoven (SURE Innovation); Stichting KIEN; High Tech NL; Brainport Development

Financiering

EU (EFRO)

€ 492.620

Noord-Brabant:

€ 211.123

Overig:

€ 598.936

Totaal publiek:

€ 598.936

Totaal privaat:

€ 315.931

Totale subsidiabele kosten:

€ 1.407.487

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier