Sneller en Beter naar Nul op de Meter

Sneller en Beter naar nul op de meter

De doelstelling van het project ‘Sneller en Beter naar Nul op de Meter’ (SBNoM) is om de industrialisatie van Nul op de Meter (NoM) renovaties te versnellen en te verbeteren. Zo worden de aantallen mogelijk gemaakt die nodig zijn om de energietransitie naar een woning zonder energierekening in de gebouwde omgeving (huur én particuliere woningen) echt vorm te geven. De doelstelling kan worden bereikt door een ketenbenadering waarin aanbod en vraagkant met elkaar worden verbonden. Het gaat om industrialisatie van NoM, standaardisatie en het aanbieden van herkenbare ‘pakketten’ voor NoM renovaties én om een ‘niet te weigeren’ propositie richting de consument.

De technische haalbaarheid van NoM is inmiddels bewezen, het gaat nu om het uitrollen. Die uitrol moet mogelijk gemaakt worden (aantallen, opschaling) en de marktvraag moet worden aangejaagd (consumentenpropositie). Daarbij is de grootste uitdaging de betaalbaarheid (en ‘financierbaarheid’) van NoM. De kosten moeten omlaag door industrialisatie en slimmere installaties/materiaalgebruik. Anders moet de toegevoegde waarde voor de consument omhoog, bijvoorbeeld door levensloopbestendigheid. SBNoM sluit volledig aan bij de lopende trajecten ‘Stroomversnelling’ én bij de Brabantse Deal Stroomversnelling. Binnen die laatste werken meer dan honderd organisaties aan het realiseren van 1000 NoM woningen voor 1 januari 2018, om vervolgens 40.000 woningen in stelling te brengen.

Project in de media:
Website SBNOM, december 2019; SBNOM eindrapportage

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

4F

Prioriteit

Bevordering duurzame energie (4F),

Regio

Noord-Brabant

Projectlocatie

'S-HERTOGENBOSCH

Startdatum:

01-12-2015

Einddatum:

30-11-2019

Begunstigde:

Begunstigde:

Gemeente 's-Hertogenbosch

Adres:

Wolvenhoek 1
Nederland

Partner(s):

Stichting Avans; Gemeente 's-Hertogenbosch; Gemeente Eindhoven; Gemeente Tilburg; Gemeente Maastricht; Gemeente Middelburg; Alklima B.V.; BJW Wonen B.V.; Kingspan Unidek B.V.; Stichting SPARK Campus; Sto Isoned B.V.; Zehnder Group Nederland B.V.

Financiering

EU (EFRO)

€ 2.143.407

Noord-Brabant:

€ 918.603

Overig:

€ 2.577.156

Totaal publiek:

€ 2.577.156

Totaal privaat:

€ 1.956.296

Totale subsidiabele kosten:

€ 6.676.859

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier