VIA APPIA

De doelstelling van fieldlab VIA APPIA is om toepassingen van AI en VR/AR binnen een maintenance & service context te industrialiseren door de gezamenlijke krachten, kennis, ervaringen en innovatiekracht van projectdeelnemers te bundelen, gezamenlijk te analyseren waar de beste kansen liggen en te bepalen hoe het beste kan worden gekomen tot waardevolle industriële toepassingen. Hierbij wordt gezamenlijk de denkbeeldige ‘VIA APPIA’ afgelegd, waarbij onderweg de ‘dataveredelingsketen’ wordt aangegrepen om of AI dan wel VR/AR toepassingen in te bedden binnen operationele organisaties en processen. Vraagstukken die daarbij spelen betreffen o.a. de inzet van deze technologieën in de fysieke industriële omgevingen, robuustheid van toepassingen die nodig is om operationeel in te kunnen zetten in het kader van ‘decision making’ en grootschalige knowlegde capturing en overdracht tegen de achtergrond van de vergrijzing en het remote werken ook na de COVID-19 pandemie.

Het consortium
Het project team bestaat hoofdzakelijk uit partijen die al binnen WCM-verband succesvol hebben samengewerkt en is mooi uitgebalanceerd. Allereerst betreft het een goede mix van 10 grote bedrijven, 10 Mkb, 3 ontwikkelingsmaatschappijen, 3 scholen en 1 universiteit. Zeven van de grote bedrijven en één school participeren daarbij zonder subsidie en fungeren als behoeftesteller en/of pilotomgeving. Het MKB en overige organisaties nemen deel met subsidie. De rol van MKB is tweeërlei. Enerzijds neemt het MKB deel als gebruiker, gelijk de grote bedrijven. Anderzijds zijn verschillende technologie leveranciers betrokken die AI/VR/AR toepassingen kunnen ontwikkelen en via het project nog beter kunnen inspelen op de transities die hiermee versneld kunnen worden.
Tenslotte is de klassieke onderhoudsdriehoek (asset owner die equipment gebruikt, OEM die equipment levert en service provider die equipment onderhoudt) binnen het project vertegenwoordigd, naast de technologie leveranciers. Hiermee is geborgd dat (i) waardevolle kennis en ervaring wordt ingebracht en (ii) volop mogelijkheden ontstaan voor het direct toepassen van AI/VR/AR.
WCM is, als brancheorganisatie voor professioneel onderhoud gelieerd aan FME en stichting voor open innovatie projecten, penvoerder met zeer ruime ervaring met grote open innovatie projecten, alsook (EFRO) subsidietrajecten.

Het project loopt van 01/07/2021 tot 31/12/2023, kent een project volume van € 3,59 mln, met een eigen investering door projectpartners van € 1,78 mln. Mede dankzij inzet van het WCM Loket zullen de economische effecten een veelvoud hiervan zijn (~1 mld alleen al in de periode 2024 – 2029), aangevuld met significante maatschappelijk effecten op het gebied van de energietransitie (energie-efficiency en voorkomen verspilling), grondstoffentransitie (grondstoffen efficiency en voorkomen verspilling) en arbeidsmarkt (schaarste gekwalificeerd personeel).

Deelnemers met subsidie:
WCM, Etteplan, Compumatica, Serious VR, AEVO/Improvia, WWA, ORTEC, Dimensys, TiU, ROC Tilburg, IMS, Gate2, BOM, Rewin, Rijkswaterstaat, Brainport Development, Cordis, KPN.

Deelnemers zonder subsidie:
ASML, Canon, Sitech, Fujifilm, Avans, Festo, ABB, Stork, HZ.

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BREDA
Startdatum:
7/1/2021
Einddatum:
12/31/2023

Begunstigde:

Adres:
Boschstraat 35
BREDA
Nederland
Partner(s):
World Class Maintenance; Etteplan Netherlands BV; Compumatica secure networks; Serious VR; Aevo B.V.; World Wide Automation; ORTEC B.V.; Dimensys Business Consultants; Stichting Katholieke Universiteit Brabant; Onderwijsgroep Tilburg

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.813.921
Overig :
€ 158.721
Totaal publiek:
€ 1.972.642
Totaal privaat:
€ 1.615.072
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.587.714

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek