VAREO

Het ontwikkelen, bouwen en demonstreren van een prototype van een volledig autonoom opererende inspectie robot; in te zetten in gevaarlijke en potentieel explosieve omgevingen.

In dit OPZuid-project initiëren ExRobotics (hoofdaanvrager) en Rommtech (partner) de ontwikkeling van een volledig autonome operationele inspectierobot voor gevaarlijke en potentieel explosieve omgevingen. Dit project heet VAREO (Volledig Autonoom opererende Robot voor inspectie in Explosiegevaarlijke Omgevingen). Binnen het project wordt essentiële technologie verworven van en mede ontwikkeld met de Technische Universiteit Eindhoven. De OPZuid-ondersteuning biedt ExRobotics en Rommtech een enorme nieuwe kans om te valoriseren op hun expertise, vaardigheden en kennis. Het maakt ook de ontwikkeling mogelijk van een applicatie die anders heel moeilijk te realiseren zou zijn vanwege de ontwikkelingskosten. Het zal ook een aanzienlijke bekendheid voor alle betrokken partijen op wereldschaal creëren.

Doel van het project is het ontwikkelen, bouwen en demonstreren van een prototype van een volledig autonome operationele inspectierobot voor gevaarlijke en potentieel explosieve omgevingen. Het prototype zal inspecties  op afgelegen en gevaarlijke installaties (d.w.z. olietankboerderijen, petrochemische installaties, enz.) kunnen uitvoeren zonder tussenkomst van operators. In het project zullen nieuwe technologieën (autonome navigatie, contextbewustzijn, langdurige werking en energiezuinig / hoog verwerkingsvermogen) worden ontwikkeld in een industriële toepassing en worden gedemonstreerd in nieuwe uitdagende (mogelijk explosieve) omgevingen.

Er is een markt van 25 miljard dollar voor kostenbesparingen in gevaarlijke omgevingen waarin autonome activiteiten een belangrijke rol kunnen spelen. Deze business case beperkt zich tot autonome inspecties van onbemande installaties en tankparken. We presenteren een levensvatbare business case met een break-even in jaar 2 na marktintroductie. Hoewel de opstartkosten aanzienlijk zijn, helpt de ondersteuning van OP-Zuid bij de valorisatie van twee MKB-bedrijven en heeft het een aanzienlijke financiële impact:

Elke investering van € 1  van OPZuid in het project zal leiden tot € 1,75 aan particuliere investeringen in ontwikkeling en valorisatie van kennis in nieuwe producten voor betrokken MKB-bedrijven en een extra € 10,22 aan commerciële omzet.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B2

Prioriteit

Bevordering innovatievermogen MKB (1B2),

Regio

Projectlocatie

BREDA

Startdatum:

26-06-2017

Einddatum:

30-09-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

ExRobotics B.V.

Adres:

Effenseweg 1
BREDA,
Nederland

Partner(s):

ExRobotics B.V.; Rommtech B.V.

Financiering

EU (EFRO)

€ 582.121

Totaal privaat:

€ 1.116.053

Totale subsidiabele kosten:

€ 1.698.174

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier