High Tech Sales Services – de verbinding tussen High Tech Startups en Commercieel Talent

Innovatie is de eerste commerciële toepassing van een nieuwe uitvinding. In de Brainport regio worden veel uitvindingen gedaan en wordt vooral op techniek gefocust. 90% van deze vindingen komt echter nooit naar de markt, omdat High Tech ondernemers het belang van commercie niet onderkennen en onvoldoende kennis, ervaring, budget, tijd en netwerk hebben om deze uitvindingen in de markt te zetten.
Partijen als de BOM, Brainport Development, Bright Move en het TU/e Innovation Lab zien elk ieder jaar honderden (elk tussen de 200-500) High Tech Startups. Bij de meesten ontbreekt het aan commerciële focus als gevolg van bovenstaande tekortkomingen.

Het consortium (TU/e, Avans, en de MKB bedrijven High Tech Sales Services, The Idealist, Ciro Labs en STORM-ERS) heeft tot doel om de verbinding te leggen tussen High Tech Startups en commercieel talent ten einde meer vindingen sneller naar de markt te krijgen, High Tech ondernemers commercieel te trainen en commercieel talent praktijk ervaring te laten opdoen en te laten landen bij deze High Tech Startups om zo de innovatiekracht van deze bedrijven te verhogen en daarmee het innovatiepotentieel van de Brainport regio optimaal te benutten.
Daarmee stemt dit project de arbeidsvraag en –aanbod op elkaar af en draagt het op een duurzame manier, zowel direct (het inrichten en versnellen van het commerciële proces ten einde meer vindingen naar de markt te brengen) als indirect (commercieel talent dat bij de High Tech Startups een baan vindt), bij aan het optimaal benutten van het regionale innovatiepotentieel van bedrijven in het HTSM topcluster.

Het consortium bestaat uit kennisinstellingen en MKB-bedrijven met uitgebreide kennis, kunde en netwerk ten aanzien van onderwijs, inhoudelijke commerciële en startup kennis en EFRO project management. Daarnaast wordt het project ondersteund door regionale ontwikkelpartijen zoals de BOM, Brainport Development en Bright Move en staat het open voor nadere aansluiting van partijen zoals Fontys en Brabant Startup Alliance. Daarmee zijn/worden alle relevante partijen betrokken, die nodig zijn om tot een succesvolle realisatie van de ambities te komen.

De combinatie waarin op een risicodragende, maar duurzame en praktische manier High Tech Startups samengebracht worden met commerciële studenten, ten einde de commerciële kant van de High Tech Startups te ontwikkelen, High Tech Ondernemer commercieel op te leiden, commerciële studenten praktijk ervaring te geven en te laten landen binnen deze High Tech Startups is uniek en zeer innovatief.

Naast de uitstekende kwalitatieve business case voor de verschillende partners, heeft HTSS ook een concrete en financieel haalbare business case zowel gedurende het project als in de jaren na afloop van het project.

Het project draagt actief bij aan duurzame ontwikkeling op het gebied van People (opleiden van High Tech Ondernemers en commerciële studenten), Planet (onder de 90% innovaties zitten ook duurzame innovaties die nu wel naar de markt komen) en Profit (extra innovaties die naar de markt komen, commercieel getrainde High Tech ondernemers en extra commercieel personeel moeten leiden tot extra omzet voor de High Tech Startups en extra bedrijvigheid voor de regio).

104 ondernemingen ontvangen steun uit dit project, waarvan 4 ondernemingen subsidie ontvangen. De private bijdrage bedraagt 805.582,- Euro. Het project leidt tot 30 nieuwe samenwerkings-verbanden.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B3
Prioriteit
Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt (1B3)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-06-2018
Einddatum:
31-05-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
High Tech Sales Services B.V.
Adres:
Horsten 1 | HTSS, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
High Tech Sales Services; Technische Universiteit Eindhoven; Stichting Avans; The Idealists; Ciro Labs; STORM Engineering & Research Services

Financiering

EU (EFRO)
€ 824.623
Noord-Brabant:
€ 353.410
Overig :
€ 388.128
Totaal publiek:
€ 1.566.161
Totaal privaat:
€ 789.905
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.356.066

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek