OakHeat

Door het uitputten van de fossiele brandstoffen, waaronder het leeg raken van de Nederlandse gasvoorraad en de verwachte uitputting van vele oliebronnen, heeft de Nederlandse overheid in lijn met andere landen, het beleid dat in 2030 meer dan 30% van de bestaande energiebehoefte moet komen uit alternatieve energiebronnen, met een belangrijk rol voor duurzaam geproduceerde biomassa. Deze biomassa kan veel meer dan nu het geval is gewonnen worden in eigen land. Met dit project gaan we energie halen uit eikels. Deze natuurlijke bron bevat heel veel energie en die wordt nu nog helemaal niet benut. Er wordt hierbij geen CO2 uit fossiele brandstof aan de atmosfeer toegevoegd, maar CO2 uit de natuurlijke kringloop. Als eikels van de boom gevallen zijn, rotten ze weg. Bij dit rottingsproces komt CO2 vrij. Dezelfde hoeveelheid komt ook vrij als we eikels als brandstof gebruiken, alleen wordt dit sneller in de atmosfeer gebracht dan bij het rottingsproces. Er is verder ook geen negatief effect op de natuur, omdat alleen de eikels langs wegen en fietspaden worden geoogst en uit de bermen gehaald. Dit is een relatief kleine hoeveelheid van het totaal aan eikels dat jaarlijks valt. De eikels in bossen en het landschap blijven gewoon liggen. Op de locaties waar geoogst wordt leiden ze tot overlast voor verkeer en ongewenste begroeiing. We slaan dus 2 vliegen in één klap.
Uit vooronderzoek is gebleken dat eikels vanwege de hoge energetische waarde zéér geschikt zouden kunnen zijn. In onze gemeente staan ± 15.000 eiken langs wegen en deze produceren op jaarbasis ± 80 kg eikels per boom waarvan ± 15 kg eenvoudig te oogsten valt, dit is gemiddeld ongeveer 225.000 kg eikels. Eikels bevatten vetten, waardoor de energetische waarde hoger is dan van hout.
Het doel van het project is om in de gehele keten van verzamelen t/m hergebruiken van energie diverse prototypes te realiseren en daarmee een full scale demonstratie in een werkelijke omgeving te realiseren. Het gaat om de volgende prototypes:
– Product voor het verzamelen en oogsten.
– Product voor transport, zuivering en droging.
– Product voor verbranding en benutting energie.

Het project leidt tot verschillende resultaten:
– Geïntegreerd systeem voor oogst, transport en opslag.
– Product voor verbranding van eikels als brandstof.
– Klimaat neutrale gemeentegebouwen door benutting van 225.00 kg boomzaden. Sint Anthonis wil het opvegen van overlast veroorzakende boomzaden benutten als brandstof voor pellet kachels in openbare gebouwen en daarmee de gaskraan sluiten.
– Draaiboek voor een nieuwe ketenaanpak voor eindgebruikers (m.n. gemeenten en terreinbeheerders) om de organisatie van het gehele proces van oogsten t/m benutting van energie voor henzelf mogelijk te maken.
Dit project wordt uitgevoerd tussen 3 MKB-bedrijven en de gemeente Sint Anthonis. De bedrijven betreffen IndiEco, Nabuurs en Versleijen. Zij gaan het project in circa 3 jaar tijd uitvoeren, waarbij het oogstproces wordt ontwikkeld, er een nieuwe biomassaketel komt en de gemeente haar overheidsgebouwen als demonstratie gaat afkoppelen van aardgas. Binnen de projectperiode levert dit een energiecapaciteit van 280MW op.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

4F

Prioriteit

Bevordering duurzame energie (4F),

Regio

Projectlocatie

VORTUM MULLEM

Startdatum:

01-05-2017

Einddatum:

28-02-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

Teun Nabuurs

Adres:

Luinbeekweg 4
VORTUM MULLEM,
Nederland

Partner(s):

Teun Nabuurs; Gemeente Sint Anthonis; IndiEco Group; Versleijen Venray Beheer

Financiering

EU (EFRO)

€ 182.897

Noord-Brabant:

€ 78.384

Overig:

€ 212.960

Totaal publiek:

€ 212.960

Totaal privaat:

€ 126.705

Totale subsidiabele kosten:

€ 522.562

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier