Living Lab: Structural Health in BioBased Constructions

In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30% van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven.

Afgelopen periode hebben de verschillende projectpartners zich gericht op de ontwikkeling van verschillende veelbelovende biobased technologieën en potentiële toepassingen hiervan. De bouwsector is echter zeer conservatief. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen toegepast zullen worden dient eerst inzicht verschaft te worden in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode.

Het project Living Lab Structural Health in BioBased Constructions zal hier invulling aan geven. De projectpartners (TU/e, Avans, Hogeschool Zeeland), MKB bedrijven (Millvision, Van Mierlo Ingenieursbureau, Nature Nomads, Double2, Zeeuwse Stromen en VolkerWessels) zullen eerst een materialen- en sensoringstudie verrichten waarin de verschillende combinaties van natuurlijke vezel zoals vlas en hennep, bioharsen. productiemethoden en sensoren getest zullen worden in versnelde degradatie-experimenten. De resultaten hiervan zullen in drie verschillende dragende constructies (Living Lodge – Wandconstructie; Paviljoen – Dakconstructie; Smart Circular Bridge – Brugconstructie) geïmplementeerd en geëvalueerd worden. De kennis en ervaring hieruit zal via verschillende communicatie uitingen (Massive Open Online Course, Deelname duurzaamheidsfestivals, publicaties en filmmateriaal) gecommuniceerd worden. Daarnaast zal een economische en sociale haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden om de adoptie in de bouw te versnellen.

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN

Begunstigde:

Begunstigde:
Technische Universiteit Eindhoven
Adres:
Groene Loper 5, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Technische Universiteit Eindhoven; Millvision; Van Mierlo Ingenieursbureau; Avans; Stichting HZ University of Applied Sciences; Hotel Congrescentrum de Zeeuwse Stromen; VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkling BV; Double 2 BV; Nature Nomads B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 749.983
Rijk:
€ 249.994
Noord-Brabant:
€ 428.561
Overig:
€ 1.398.407
Totaal publiek:
€ 2.826.945
Totaal privaat:
€ 458.695
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.285.640

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag