Living Lab: Structural Health in BioBased Constructions

In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30% van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven.

Afgelopen periode hebben de verschillende projectpartners zich gericht op de ontwikkeling van verschillende veelbelovende biobased technologieën en potentiële toepassingen hiervan. De bouwsector is echter zeer conservatief. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen toegepast zullen worden dient eerst inzicht verschaft te worden in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode.

Het project Living Lab Structural Health in BioBased Constructions zal hier invulling aan geven. De projectpartners (TU/e, Avans, Hogeschool Zeeland), MKB bedrijven (Millvision, Van Mierlo Ingenieursbureau, Nature Nomads, Double2, Zeeuwse Stromen en VolkerWessels) zullen eerst een materialen- en sensoringstudie verrichten waarin de verschillende combinaties van natuurlijke vezel zoals vlas en hennep, bioharsen. productiemethoden en sensoren getest zullen worden in versnelde degradatie-experimenten. De resultaten hiervan zullen in drie verschillende dragende constructies (Living Lodge – Wandconstructie; Paviljoen – Dakconstructie; Smart Circular Bridge – Brugconstructie) geïmplementeerd en geëvalueerd worden. De kennis en ervaring hieruit zal via verschillende communicatie uitingen (Massive Open Online Course, Deelname duurzaamheidsfestivals, publicaties en filmmateriaal) gecommuniceerd worden. Daarnaast zal een economische en sociale haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden om de adoptie in de bouw te versnellen.

In de media
Milieu Magazine nr. 5 september 2023: ”Risico’s biobased bouwmaterialen onder de knie
Change Inc. 13 juli 2023: ”Gaan deze sensoren biobased bouwen een boost geven?
AD 1 juli 2023 ”Worden vlas en hennep het nieuwe beton en staal? Volgens Faas Moonen moet het kunnen

 

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN

Begunstigde:

Begunstigde:
Technische Universiteit Eindhoven
Adres:
Groene Loper 5, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Technische Universiteit Eindhoven; Millvision; Van Mierlo Ingenieursbureau; Avans; Stichting HZ University of Applied Sciences; Hotel Congrescentrum de Zeeuwse Stromen; VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkling BV; Double 2 BV; Nature Nomads B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 749.983
Rijk:
€ 249.994
Noord-Brabant:
€ 428.561
Overig :
€ 969.846
Totaal publiek:
€ 2.398.384
Totaal privaat:
€ 458.695
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.857.079

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek