ANPHOS® Pelletizer

In dit project wordt fosfaat teruggewonnen uit afvalwater, waarna het in de landbouw gebruikt kan worden bij de teelt van aardappelen. Op deze manier kan de fosfaat kringloop in de aardappel- en fritessector gesloten worden.

Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek B.V. (hierna Colsen) heeft als primaire doel fosfaat te recyclen. Met de vernieuwende, door Colsen ontwikkelde, fosfaat recycling technologie, worden grotere fosfaatpellets geproduceerd. Op pilotschaal is deze techniek bewezen. Dit project richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een demonstratie installatie bij de frites fabriek van Bergia Distributiebedrijven B.V. (hierna Bergia) in Roermond. De geproduceerde fosfaatpellets worden in het project op landbouwkundige waarde en toepassingsmogelijkheid onderzocht.

In de ontwikkeling en realisatie van de installatie worden niet alleen studenten van kennisinstellingen betrokken, maar ook leveranciers en de telers. In samenwerking met deze kennisinstellingen wordt de installatie gedemonstreerd.

Deze innovatie is een aanjager in het innovatiesysteem. Zonder innovatie kan er geen innovatiesysteem bestaan. Het project begint met een stabiele basis van partijen en zal zich uitbreiden naarmate het project vordert. In het project zal samengewerkt worden met diverse actoren als kennisinstellingen, leveranciers, telers, brancheorganisaties, aardappelverwerkings-bedrijven en overheid. Van allen wordt verwacht dat ze een innovatieve bijdrage leveren door deze aanzet tot innoveren.

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
HULST
Startdatum:
15-03-2019
Einddatum:
31-03-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek b.v.
Adres:
Kreekzoom 3
HULST
Nederland
Partner(s):
Colsen
Adviesburo voor Milieutechniek b.v.; Bergia Distributiebedrijven B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 432.833
Zeeland:
€ 50.280
Totaal publiek:
€ 483.113
Totaal privaat:
€ 758.901
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.242.014

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek