APonics: environmentally friendly horticulture crop protection

NovioPonics BV, een start-up opgericht in 2014 en gevestigd in Venlo, houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van producten voor duurzame gewasbescherming in de tuinbouw. Hiervoor heeft het bedrijf een nieuw materiaal in ontwikkeling APonics™ genaamd. Dit is een IP-beschermde, niet-toxische en temperatuurgevoelige hydrogel vervaardigd uit geavanceerde nanomaterialen. Het product wordt toegevoegd aan bestrijdingsmiddelen (pesticiden) en is in staat om de dekking van deze pesticiden op de bladeren van planten te optimaliseren naar meer dan 90%. Hiermee wordt voorkomen dat deze bestrijdingsmiddelen op de bodem druppelen (drip-off). Hierdoor kan het gebruik van water met ten minste 50% worden gereduceerd. Tevens kan de effectiviteit van bestrijdingsmiddelen sterk verbeterd worden, zodat het gebruik ervan kan worden verminderd met ten minste 50%. De ontwikkeling en toepassing van APonics™ voor de land- en tuinbouw zal daarmee leiden tot enorme besparingen en draagt bij in de vermindering van het gebruik van pesticiden en water voor een groenere toekomst.

De hydrogel is een uitvinding van Instituut Moleculen en Materialen, Radboud Universiteit, Nijmegen. Een gedetailleerde beschrijving van het polymeer werd gepubliceerd in Nature in 2013. De experimentele gel heeft eigenschappen die het uiterst geschikt maken in de toepassing met pesticiden:
• Thermo-sensitief tussen 14-40 ° C
• Extreem lage polymeer concentratie
• Biologisch afbreekbaar.

Het Proof of Principle (TRL2) is afgerond in 2014 en in dat jaar werd ook de patent aanvraag ingediend ter bescherming van deze technologie. NovioPonics heeft in 2015 de eerste studies uitgevoerd die nodig zijn voor de Proof of Concept (TRL 3/4). Dit heeft geleid tot een nieuwe industriële productie-routing waarvoor ook een US provisional patent is aangevraagd.

In dit OP-Zuid project is het doel:
• Het opschalen van de productie van APonics™ (volgens de nieuwe routing) bij de vereiste Cost of Goods (van TRL4 naar TRL7);
• Het testen en onderzoeken van de materiaaleigenschappen en het ontwikkelen van andere toepassingen (van TRL5 naar TRL6);
• Het uitvoeren van veldtesten door launching customers te voorzien van gratis samples (TRL7)
• Het verkrijgen van goedkeuring door de aangewezen instanties en het registreren van het product (van TRL 6 naar TRL 8) om het op de markt te brengen.

NovioPonics zal zich bij marktintroductie in eerste instantie richten op de markt van de tuinbouwkassen in Nederland en meer specifiek met name op de chrysantentelers. Dit is vanwege de hoge productiecapaciteit per hectare met daarbij een hoog gebruik van pesticiden in deze sector. Hierna zullen markten in Europa, Amerika en China volgen.

Het project sluit aan bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en past bij de RIS3 Agrifood. Het project is een cross over tussen de Topsector HTSM, Topsector Chemie en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

 

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B2

Prioriteit

Bevordering innovatievermogen MKB (1B2),

Regio

Projectlocatie

VENLO

Startdatum:

01-07-2017

Einddatum:

31-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:

NovioPonics BV

Adres:

Sint Jansweg 15
VENLO,
Nederland

Partner(s):

NovioPonics BV

Financiering

EU (EFRO)

€ 245.833

Totaal privaat:

€ 737.497

Totale subsidiabele kosten:

€ 983.330

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier