IKARES Intelligente KoolstofARme Energie Systemen

Verlichting heeft een grote impact op vele facetten van de maatschappij. Licht stimuleert de veiligheid en vult de leegte bij het ontbreken van natuurlijk licht in onze omgeving. Echter, verlichting brengt ook veel negatieve aspecten met zich mee, zoals onder andere lichtvervuiling, impact op de natuur, hoge energiekosten en de daarbij horende hoge CO2 uitstoot. Het project IKARES omvat een Living Lab met dertien smart Light-applicaties in Waalwijk, een Smart City Maquette met interactieve visualisatiefuncties in Tilburg en 22 pilot projecten in de bebouwde omgeving in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. In de pilotprojecten zullen nieuwe technologieën in de praktijk worden doorontwikkeld met projectpartners in zowel de publieke als private sector, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, bedrijven en scholen.

De projectpartners Lightronics en Global Innovator zijn erop gericht om verlichting intelligenter te maken en om verlichting te verbinden in het netwerk onderling en met de gebruikers en omgeving. Samen jagen ze elkaar aan om onder meer een grote reductie te bereiken in het energieverbruik middels het inzetten van moderne (communicatie-) technologieën. Tegelijkertijd streven ze naar verlaging van CO2 footprint in het proces. De energiebesparing in de gebouwde omgeving in dit project is significant. Het project bespaart in de projectperiode ongeveer 8,84 MW en in elk vervolgjaar na einde project nog eens 5,14 MW per jaar. Een maatschappelijk voordeel is dat verlichting veel meer op maat geleverd kan worden. En met een geschatte levensduur van het systeem van minimaal 20 jaar levert dat significante besparingen op.

Project in de media:

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
4F
Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
LimburgNoord-BrabantZeeland
Projectlocatie
WAALWIJK
Startdatum:
02-03-2017
Einddatum:
01-03-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Lightronics B.V.
Adres:
Spuiweg 19, WAALWIJK
WAALWIJK
Nederland
Partner(s):
Lightronics BV; Global Innovator BV

Financiering

EU (EFRO)
€ 874.158
Noord-Brabant:
€ 448.344
Totaal publiek:
€ 1.322.502
Totaal privaat:
€ 1.666.452
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.988.953

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek