Snelle Brug Inspectie

Snelle Bruginspectie (SBI)

In dit project gaat Quality Inspection Services een nieuwe techniek ontwikkelen en bewijzen voor de inspectie van stalen bruggen.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B2

Prioriteit

Bevordering innovatievermogen MKB (1B2),

Regio

Projectlocatie

ROOSENDAAL

Startdatum:

01-04-2015

Einddatum:

01-02-2019

Begunstigde:

Begunstigde:

Quality Inspection Services B.V.

Adres:

Kuisel 11
ROOSENDAAL,
Nederland

Partner(s):

Quality Inspection Services B.V.

Financiering

EU (EFRO)

€ 106.814

Totaal privaat:

€ 387.070

Totale subsidiabele kosten:

€ 493.884

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier