Projectfoto Feed for Meat

Feed for Meat

Wereldwijd is er sprake van een toename van de populatie. Deze groeiende populatie draagt bij aan een grotere vraag naar voedsel, waaronder vlees. Tegelijkertijd is er wereldwijd steeds meer aandacht en een toenemende bewustwording voor de hoge milieu-impact van de traditionele vleesproductie. Kweekvlees, ook wel cel-gebaseerd vlees of in-vitro vlees genoemd, zou potentieel een zeer goed alternatief zijn vanuit milieuperspectief.

Kweekvlees als alternatief
In project Feed for Meat zijn drie bedrijven, met nauwe betrokkenheid van kennisinstellingen, voornemens om intensief te gaan samenwerken en zich te richten ontwikkeling van een duurzame, kosten-efficiënte voedingsbodem voor de verschillende fases van kweekvleesproductie.
Voor velen zou kweekvlees een goed alternatief kunnen zijn. Kweekvlees is vlees dat biologisch gezien op dezelfde manier tot stand komt als traditioneel vlees. Het proces vindt echter plaats buiten het dier onder gecontroleerde omstandigheden. Een groot voordeel van kweekvlees t.o.v. traditioneel vlees is de lagere milieu-impact. Vergeleken met plantaardige alternatieven voldoet het kweekvlees veel beter aan de nutritionele behoeftes op bijvoorbeeld het gebied van eiwitkwaliteit, vitamines en spoorelementen.

Krachten bundelen
Om het kweekvlees succesvol op de markt te brengen, moet het voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet het kweekvlees milieuvriendelijk, betaalbaar en veilig zijn en moet het dezelfde smaakbeleving bieden als traditioneel vlees. Momenteel is betaalbaarheid de grootste uitdaging waarbij het knelpunt is om een goedkope, kwalitatief geborgde en massaal beschikbare voeding voor de groeiende cellen te verkrijgen.
Door de unieke samenwerking en bundeling van krachten van partijen Nutreco Nederland B.V., Mosa Meat B.V. en Selko B.V. met allen een totaal verschillende expertise kan deze uitdaging aangegaan worden. Maastricht Universiteit en Brightlands Campus Greenport Venlo zijn nauw betrokken bij onderhavig project. Door deze betrokkenheid wordt het innovatieve ecosysteem gestimuleerd en wordt er blijvende know-how gecreëerd.

De wereldmarkt betreden
Door samenwerking met twee bedrijven, die onderdeel zijn van een toonaangevende multinational op gebied van dier- en visvoeding, wordt het voor MKB-bedrijf Mosa Meat mogelijk om de wereldmarkt te betreden met een zeer innovatief, concurrerend en uniek product. Dit resulteert in een hogere werkgelegenheid, alsook een toename van de concurrentiekracht en exportmogelijkheden van de regio Zuid-Nederland.

In de media:

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BOXMEER
Startdatum:
1-5-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Veerstraat 38
BOXMEER
Nederland
Partner(s):
Nutreco Nederland B.V.; Mosa Meat; Selko

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.491.706
Rijk:
€ 497.236
Totaal publiek:
€ 1.988.942
Totaal privaat:
€ 1.222.111
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.211.053

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek