Autonoom IRIS-systeem

Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouwprojecten, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dat vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Eenmalig aantonen dat een woning aan de BENG en/of EPV voldoet o.b.v. installatie- en bouw specificaties, kan middels berekeningen door een erkend bedrijf worden aangetoond. Tot op heden kan echter niet worden aangetoond waarin de afwijking zit tussen het beoogde verbruik en het daadwerkelijke verbruik van de energie installaties in een woning. Dit zorgt voor discussies tussen zowel huurders en woningcorporaties als tussen woningcorporaties en aannemer- installatiebedrijf en/of fabrikanten. Iedereen wijst naar elkaar omdat niemand inzicht heeft in de daadwerkelijke prestatie(functioneren) per installatie en een overzicht heeft van alle variabelen die invloed op elkaar hebben op het totale energieverbruik van een woning.

Om hier een oplossing voor de bieden gaat Puredomotica een systeem ontwikkelen dat per woning installatieprestaties gecombineerd gaat monitoren, afwijkingsredenen gaat analyseren en de duurzame installaties actief en autonoom gaat aansturen. Het totale IRIS-systeem zal in de komende 24 maanden bij +/- 80 woningen worden geïmplementeerd en gedemonstreerd met verschillende installaties en gezinssamenstellingen. Daarnaast wordt een servicedienst ontwikkeld voor monitoring en bijsturing/optimalisatie van het systeem en om de uiteindelijke CO2 besparingen in een rapportage op te leveren welke voor de opschaling wordt ingezet.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BOXTEL
Startdatum:
1-7-2020
Einddatum:
30-6-2022

Begunstigde:

Adres:
Staarten 4
BOXTEL
Nederland
Partner(s):
Puredomotica B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 163.576
Rijk:
€ 70.104
Totaal publiek:
€ 233.680
Totaal privaat:
€ 350.520
Totale subsidiabele kosten:
€ 584.199

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier