Smart Packaging for intelligent logistics

Nederland heeft een sterke internationale logistieke sector die wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Ontwikkelingen zijn groei van de goederenstromen, tekort aan personeel en verschuiving van de regie naar de consument in een wereld met synchromodaal transport, cross chain control centers en de wens om de toenemende regeldruk te verminderen. De verschuiving van de vervoerseenheid container naar het monitoren van het individuele product neemt toe. Van schip naar container, naar pallet, naar dozen en uiteindelijk dus de individuele productverpakking. Hierdoor stijgt de behoefte om individuele producten op een intelligente wijze te kunnen bemeten en actief te laten communiceren over de productstatus gedurende het hele logistieke transport. Dit kan door integratie van draadloze communicatie en sensoren in de verpakking die steeds vaker onzichtbaar zijn aangebracht.

Brand-protection en recycling
In het project “Smart Packaging voor intelligente logistiek” worden connectiviteit, geïntegreerde sensoren, tracking&tracing, en onzichtbare watermerken voor brand-protection en recycling aangebracht. Het wordt mogelijk om shelf life extension van producten te realiseren en zodoende veel opbrengstverbetering in voedsel- en medicijngebruik en reductie van brandstof- en energieverbruik te realiseren. Door de enorme uitdaging om massieve sensordata van smart packages te vertalen naar bruikbare informatie wordt Artificial Intelligence ingezet, blockchain op productniveau mogelijk, ontstaat een digital twin van de supply chain en wordt de klant omarmd met Augmented en Virtual Reality (multimedia) en ontstaat dynamic pricing.

Marktkansen
De business case en de potentiële marktkansen zijn echt bijzonder. Omdat Zuid-Nederland beschikt over een uitstekende hightech sector maakt de combinatie met onze internationaal gewaardeerde logistieke sector een geweldige cross over. De berekeningen met brand owners geven enorme opbrengsten en voorzichtige eerste calculaties geven al gauw een miljardenomzet voor de sector in Zuid-Nederland. AIPIA is als wereldwijde netwerkorganisatie het middelpunt van de belangstelling op dit gebied waar zowel in Nederland als Azië en de US de ketenspelers verbonden zijn. Dit geeft een sterk veld aan verbonden spelers om business te genereren.

Logistiek van de toekomst
Smart Packages for Intelligent Logistics is een volgende stap in de logistiek van de toekomst waar naast de fysieke ook de digitale supply chain volledig met elkaar verbonden is en zorgt voor real time interactie met gebruiker, klant en leverancier.

 

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
UTRECHT
Startdatum:
1-1-2020
Einddatum:
31-3-2023

Begunstigde:

Begunstigde:
De Ferrante Private Holding BV (AIPIA)
Adres:
Predikherenstraat 5
UTRECHT
Nederland
Partner(s):
De Ferrante Private Holding BV (AIPIA); PACKZ BV; TNO - lokatie Holst Centre Eindhoven; Wageningen Universiteit
Agro en Voedingswetensch.; FPC B.V.; Metafas BV; Bright Cape B.V.; De Budelse BV; Total Reality B.V.; Universiteit Maastricht

Financiering

EU
€ 746.566
Rijk:
€ 248.856
Noord-Brabant:
€ 352.637
Limburg:
€ 73.975
Overig:
€ 292.450
Totaal publiek:
€ 1.714.484
Totaal privaat:
€ 1.129.581
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.844.065

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier