Logo Ondernemend Venlo Businessparken

Vereniging Ondernemend Venlo

In september 2018 startte een kleine groep Venlose ondernemers gefaciliteerd door de commissie Innovatie & Duurzaamheid van Ondernemend Venlo aangevuld met medewerkers van LWV, kennis- en overheids­instellingen met een onderzoek naar de mogelijkheden om  bedrijventerreinen duurzamer te maken.  De overweldigende belangstelling voor dit initiatief leidde tot het besluit van Ondernemend Venlo en haar projectpartners om dit serieus op te pakken.

Het verduurzamen van de bedrijven terreinen rust op twee pijlers. Enerzijds zal  het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als op 20% van de daken van de Limburgse bedrijven zonnepanelen liggen, Limburg bijna 50% van haar klimaatdoelstelling voor 2030 voor duurzame opwekking van energie al gehaald heeft. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen  worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.

Het project start met het verzamelen van benodigde data en analyses. Dit zal leiden tot een aantal concrete oplossingen om de verduurzaming op bedrijventerreinen te verbeteren. Vervolgens zullen een aantal showcases leiden tot een overdraagbare methodiek, waarmee het concept op een slimme manier over Limburg kan worden uitgerold.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Limburg
Projectlocatie
VENLO
Startdatum:
17-7-2019
Einddatum:
1-11-2023

Begunstigde:

Begunstigde:
Stichting Parkmanagement Venlo
Adres:
Sint Jansweg 15
VENLO
Nederland
Partner(s):
Stichting Parkmanagement Venlo; Parkmanagement BV; Gemeente Venlo

Financiering

EU
€ 1.405.757
Limburg:
€ 429.168
Overig :
€ 155.515
Totaal publiek:
€ 1.990.440
Totaal privaat:
€ 5.345.106
Totale subsidiabele kosten:
€ 7.335.546

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek