Field Lab Autonoom Varen

Het project Field Lab Autonoom Varen realiseert een open innovatiesysteem waarin kennisinstellingen, overheden, de logistieke sector, de toeristische sector en technologieaanbieders gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonoom varen en het opbouwen van kennis over de toepassing van digitale technologieën zoals artificial intelligence en robotics. Samenwerking op het thema autonoom varen is niet eerder door een zo breed consortium in Nederland uitgevoerd.

De Innovatie
Het Field Lab richt zich op technologische, operationele, en organisatorische innovaties die nodig zijn om vaartuigen in verschillende logistieke, toeristische- en mobiliteitstoepassingen autonoom te laten varen. De technologische ontwikkeling richt zich op situational awareness, collision avoidance, autonomous decision making en remote-operating en de interfaces en communicatie met de omgeving. Bij de toepassing in logistiek, toerisme en mobiliteit gaat het om de ontwikkeling van nieuwe concepten en diensten, nieuwe algoritmes voor het plannen van operaties en business cases.

Test in de praktijk
Centraal in het project staat de ontwikkeling (door Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V, CaptainAI en Sietec) van een autonoom vaartuig (een pont) die zal testvaren in de Binnenhaven van Vlissingen (tussen het station en het centrum van Vlissingen). Dit autonome vaartuig zal gedurende het project tijdens meerdere events worden opengesteld voor het publiek terwijl er testvaarten worden uitgevoerd (met nog een schipper aan boord). Zowel op het schip als op de kade kan worden gevolgd wat het schip ziet en welke autonome beslissingen het schip neemt. Hierdoor kunnen toeristen, inwoners al real-time ervaring opdoen met de mogelijkheden van autonoom varen.

Innovatie voor de regio
Om de kennis over autonome systemen op te bouwen en te verankeren voor andere Zeeuwse ondernemers en het onderwijs wordt er door HZ University en TU Delft een platform autonoom varen voor onderzoek en onderwijs ontwikkeld. Dat is een vaartuig van 3 tot 6 meter met een autonome kit dat als een open platform ook op andere type vaartuigen kan worden gemonteerd. In het project worden door studenten van HZ en de TU nieuwe modules ontwikkeld en getest. Daarnaast wordt er wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar het veilig manoeuvreren met autonome vaartuigen in een complexe omgeving.
De recovery van Corona wordt ingezet door het ontwikkelen van nieuwe toepassingen van autonoom varen in mobiliteit, logistiek en toerisme economie. In toerisme richt het project zich op o.a. nieuwe watersport-arrangementen, nieuwe fiets- en horeca-arrangementen en experiences op gebied van technologie. Dit genereert nieuwe diensten voor ondernemers en zet Zeeland op de kaart met innovatieve arrangementen. Bij mobiliteit gaat het om het ontwikkelen van autonome pontdiensten die een oplossing bieden voor missing links in het mobiliteitsnetwerk voor fietsers en niet-auto reizigers. Deze autonoom pontjes verbindt kernen op verschillende eilanden en stimuleert duurzaam vervoer. Voor de logistiek wordt een roadmap ontwikkeld voor autonoom varen in zee- en binnenvaart in Zeeland. Er worden twee use cases ontwikkeld: een punt-punt verbinding met een autonoom schip op korte afstand en een concept met autonome duwbakken voor het bundelen van containers vanaf meerdere terminals. De uitwerking van de use cases geeft North Sea Port het inzicht welke infrastructuur en diensten moeten worden aangeboden om autonome schepen in de havens te kunnen ontvangen. De ontwikkeling van autonoom varen versterkt de positie van de Zeeuwse havens en logistieke ketens door hogere betrouwbaarheid en lagere logistieke kosten.

Het project draagt bij aan de doelstellingen van REACT en RIS3 door een leggen van een stevige Zeeuwse kennisbasis voor de digitale technologieën, in het bijzonder zelfsturende en -lerende managementsystemen (Artificial Intelligence & robotics). Daarmee wordt de kennis over deze technologieën die nodig is voor het oplossen van vraagstukken in de vijf RIS3 transities in Zeeland opgebouwd en geborgd binnen HZ en Zeeuwse bedrijven.

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
VLISSINGEN
Startdatum:
1-7-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
De Willem Ruysstraat 99
VLISSINGEN
Nederland
Partner(s):
Damen Naval Schelde Shipbuilding B.V.; Stichting HZ University of Applied Sciences; Technische Universiteit Delft; Gemeente Vlissingen; Provincie Zeeland; Captain Ai B.V.; SieTec Industrial Automation B.V.; Oceanwide Beheer B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 994.425
Rijk:
€ 180.421
Overig:
€ 71.430
Totaal publiek:
€ 1.246.276
Totaal privaat:
€ 438.386
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.684.662

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier