Hybride Leeromgeving Innovatiedistrict (HYLEO)

Data-, ICT- en maakbedrijven in het Bossche innovatiedistrict hebben, net als andere Brabantse bedrijven, grote behoefte aan voldoende technische en ICT-professionals. Deze moeten bovendien over digitale skills beschikken; er is behoefte aan ‘toekomstbestendig opleiden’ en om- en bijscholing. Maar mensen en kennis is niet genoeg; bedrijven, vaak startups en scale-ups, hebben ook de juiste faciliteiten nodig voor doorontwikkeling en opschaling van innovaties. Tot slot hebben bedrijven ook geschikte partners (samenwerkingspartners, b2b-afzetmarkten, financiers) nodig om digitale innovaties te vermarkten. Dit vraagt om intensievere samenwerking binnen het Bossche data-ecosysteem, én aan betere verbindingen met het bredere maakbedrijf. Door de combi van human capital, business support en netwerk kan het Bossche data- en maak-MKB digitale kennis vergroten en vermarkten, en tot slimme digitale oplossingen voor maatschappelijke problemen komen. Het project HYLEO (HYbride LEeromgeving innovatiedistrict) speelt op al deze behoeften in.

Hoofddoelstelling HYLEO: Versterken en benutten van de hybride leeromgeving in het Bossche Innovatiedistrict, om zo human capital (studenten én werknemers) klaar te stomen voor de digitale uitdagingen van morgen, groei van het data-cluster én digitalisering van het MKB hand in hand te laten gaan, én kansrijke data-innovaties voor maatschappelijke uitdagingen in de gebouwde omgeving en energietransitie op te schalen. Hierbij zijn er drie subdoelstellingen.
1. Nieuw talent (studenten) én bestaand human capital (leven lang ontwikkelen) voorbereiden op de digitale uitdagingen van morgen, door verbetering en benutting van de hybride leeromgeving in het Grasso-Grenco-gebied in het Bossche innovatiedistrict. De hybride leeromgeving is een plek waar studenten, onderzoekers, en bedrijven samenwerken aan praktijkvraagstukken.
2. Opschaling en toepassing van data-innovaties met maatschappelijke én economische impact met focus op ‘gebouwde omgeving’ (circulair, duurzaam, slim, gezond) en ‘energiesystemen’.
3. Community-vorming in het Bossche data-cluster én versterken van verbindingen met het brede (maak-)MKB om zo economische kansen voor het data-cluster, digitalisering van het MKB en innovatie met maatschappelijke impact te bevorderen
Elk van de subdoelstellingen is vertaald in werkpakketten met concrete acties.

Consortium: hoofdaanvrager is de gemeente ’s-Hertogenbosch (acronym in deze aanvraag: ‘gemeente’). Overige partners zijn de Bossche Investeringsmaatschappij (acronym: BIM), Stichting SPARK Campus (SPARK), het Koning Willem 1 College, formeel de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum ’s-Hertogenbosch (KW1C), de Stichting Avans (Avans)

Doelgroepen:
• Bedrijven uit het Bossche data-cluster en hun human capital (bestaande professionals).
• Nieuw talent: studenten (hbo en mbo) en professionals die zich laten om- en bijscholen.
• Breed MKB en hun human capital met focus op de (creatieve) maakindustrie en bouwsector.

Bijdrage REACT-EU, RIS3 en provinciale doelstellingen
Het project HYLEO draagt bij aan “groen, slim en veerkrachtig herstel van de Brabantse economie”: bedrijven en hun werknemers vergroten hun digitale vaardigheden (slim), komen tot duurzame (groene) oplossingen voor de gebouwde omgeving en de energietransitie, en vergroten hun verdienvermogen (veerkrachtig herstel). De digitale innovaties die binnen HYLEO tot stand komen, dragen bij aan de circulaire transitie, de gezondheidstransitie en de energietransitie (binnen de thema’s ‘duurzame en gezonde gebouwde omgeving’ en energiesystemen en –efficiëntie). HYLEO draagt tot slot als hybride leer- en innovatieomgeving bij aan de ontwikkeling en opschaling van het platform “BrabantLeert”.

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
'S-HERTOGENBOSCH
Startdatum:
1-4-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Wolvenhoek 1
'S-HERTOGENBOSCH
Nederland
Partner(s):
gemeente 's-Hertogenbosch

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.174.992
Overig :
€ 455.832
Totaal publiek:
€ 1.630.824
Totaal privaat:
€ 168.700
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.799.524

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek