Smart Energy Management

In het kader van de nodige energietransitie, wordt door overheden en bedrijfsleven fors ingezet om duurzame energie te implementeren, energiebesparing te bevorderen en gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen. Er zal meer en meer zonne-, wind- en waterenergie worden geïmplementeerd, elektrisch rijden zal enorm toenemen en energiebesparing blijft een belangrijk punt. Deze transitie levert een aantal uitdagingen voor ons elektriciteitssysteem. Nieuwe E-gebruikers (Elektrische voertuigen, warmtepompen, etc.) vormen een zware belasting op elektriciteitsnetten die hierop niet zijn uitgelegd. Als lokale elektriciteitsproductie (zon, wind) optimaal kan worden benut, kunnen verzwaringen in het net lichter zijn of worden uitgesteld, hetgeen van groot belang is om de kosten van de elektriciteitsvoorziening te beperken en de doelstellingen voor CO2 reductie en elektrisch rijden te behalen.

Dit kan alleen worden gerealiseerd als er slimme regelstrategieën worden toegepast die vraag en aanbod op elkaar afstemmen, rekening houdend met beperkingen in het elektriciteitsnet. Flexibiliteit (het kunnen verschuiven van vraag of aanbod naar andere momenten in de tijd) is een kernbegrip van de toekomstige stroomvoorziening. Het tijdig en effectief voorzien in de groeiende behoefte aan de flexibiliteit van ons energiesysteem wordt wel gezien als een van de grootste uitdagingen in de energietransitie.

Concrete projectdoelstellingen zijn het in samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen ontwikkelen en demonstreren van een aantal essentiële schakels t.b.v. een opschaalbaar Smart Energy Management systeem:

  • Bewerkstelligen van connectiviteit van EV-laadsystemen, home charging systemen en micro WKK, benodigd voor de integratie en operatie in een Smart Energy Management systeem
  • “Plug-and-play” maken van de koppeling van (energie)systemen in een Smart Grid.
  • Het ontwikkelen van bi-directionele laadpalen voor elektrische auto’s, al nieuw product van Ecotap.
  • Versterken van de business case voor MTT’s micro WKK systemen, door verlaging van de kostprijs met meer dan 40% en door efficiency verhoging.
  • Opzetten en operationeel maken van een Smart Energy Management systeem, waarin deze nieuwe technologieën worden geïntegreerd met bestaande energiesystemen, en waarin flexibiliteit wordt verhandeld op basis van een werkende business case, als te vermarkten product door Senfal.
  • Verdere uitrol van het concept in het OP-Zuid gebied te promoten en te bevorderen.

Het Smart Energy Management project voorziet in een significante stap richting een op grote schaal uitrolbaar energie management systeem voor het smart grid. Hiertoe beoogd het project een aantal innovaties op sleutelonderdelen te bereiken:

  1. Verbeterde ontsluiting van beschikbare flexibiliteit,
  2. Verbeteren duurzaamheid en waardecreatie,
  3. Toepasbaarheid verhogen en demonstreren.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
4F
Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-04-2017
Einddatum:
30-09-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Micro Turbine Technology BV
Adres:
EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Micro Turbine Technology BV; TNO; Technische Universiteit Eindhoven; Ecotap BV; Senfal Energie Nederland BV

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.084.539
Noord-Brabant:
€ 464.802
Overig :
€ 357.383
Totaal publiek:
€ 1.906.724
Totaal privaat:
€ 1.589.509
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.496.233

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek