SMILE (Sociaal-Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale Woningvoorraad Midden-Brabant)

Het realiseren van plannen voor een energie neutrale wijk, in de praktijk brengen en aantonen dat ‘energieneutraal’ in een bestaande wijk haalbaar en betaalbaar is: dat is het doel van SMILE. De uitrol van energie-innovaties in woonwijken werkt alleen als innovatieve technologie past binnen de belevingswereld van bewoners. Om tot een optimale inpassing te komen is de interactie van innovaties en de eindgebruikers van belang. Alleen zó landen maatschappelijke vraagstukken die ver bij woningeigenaren vandaan staan in hun eigen belevingswereld. Social Labs In het project SMILE worden de eindgebruikers betrokken in het proces, middels Social Labs die in tien wijken in Midden-Brabant worden ingericht. Dit heeft als doel om daadwerkelijk uitrol van energie-innovaties in de gebouwde omgeving te realiseren. Een gebiedsgerichte aanpak gaat verder dan alleen de gebouwen, maar ook over de energie-infrastructuur, de mogelijkheid om energie in een gebied te produceren en de mogelijkheid om vraag en aanbod door gebruikers op elkaar af te stemmen.

Social labs voorzien in deze interactie. Social labs zijn leerruimtes waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe aanpakken voor complexe maatschappelijke problemen, waaronder het energievraagstuk. Een Social Lab onderscheidt zich van traditionele, van bovenaf georganiseerde aanpakken, door het werken met multi-disciplinaire teams (met daarin bewoners, beleidsmakers, lokaal MKB) aan systemische verandering. Om het werk van deze teams kracht bij te zetten, worden verschillende methodes toegepast. De kracht van een Social Lab zit in de betrokkenheid van eindgebruikers. Er wordt niet vóór, of óver eindgebruikers gesproken, maar mét. Een Social Lab past een social design methode toe, waarin de eindgebruiker bij het ontwerpproces wordt betrokken. In deze methode wordt erkend dat eindgebruikers zowel hinder ondervinden van het probleem, als ook een onderdeel vormt om tot een oplossing te komen.

Binnen een Social Lab wordt verder gekeken dan alleen het verenigen van gezamenlijke ambities. Door in samenwerking met eindgebruikers te werken aan rendabele Nieuwe Business Modellen worden koolstofarme technologieën versneld beschikbaar gesteld. Op deze manier worden de technologieën op huisniveau bereikbaar, betaalbaar en/of financierbaar én uitvoerbaar!

Dit project is geselecteerd voor het OPZuid jaarverslag 2019: Het interview vindt u hier.

Publicaties:
SMILE Magazine d.d. 23-01-2020

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
4F
Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
TILBURG
Startdatum:
01-06-2017
Einddatum:
31-05-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Regio Hart van Brabant
Adres:
Besterdring 235, TILBURG
TILBURG
Nederland
Partner(s):
Regio Hart van Brabant; Gemeente Tilburg; Tilburg University; Hilverstroom; De Twee Snoeken; Gemeente Hilvarenbeek

Financiering

EU (EFRO)
€ 793.319
Noord-Brabant:
€ 339.994
Overig:
€ 885.531
Totaal publiek:
€ 2.018.844
Totaal privaat:
€ 409.077
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.427.921

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier